Ny affärsmodell för kretslopp av växtnäring och nyttjande av överskottsmarker

PRESENTATION AV UTVECKLINGSINSATSER OCH FÄLTVANDRING I ODLINGSFÖRSÖK MED RÖRFLEN SOM ENERGIGRÖDA, GÖDSLAD MED ASKA OCH RÖTAT SLAM

Rörflen är ett flerårigt och tåligt gräs med många användningsområden såsom djurfoder, strö och bränsle.
I Marieberg utanför Tidholm har Lundby Maskinstation etablerat rörflenodling på organogen jord i samarbete med Borås Energi och Miljö. Här tillämpas en modell där rörflen som energigröda tillsammans med rötat avloppsslam och aska utgör ett kretsloppssystem.
Praktiskt visas hur energiproduktionen kan bli mer lönsam samtidigt som vi minskar användningen av mineralgödsel genom återvinning av fosfor ur energiprocessen. Vi samlas hos Lundby Maskinstation för att möta experter inom odling av energigrödor och energiproduktion. Efter lunch tar vi oss vidare till Marieberg, Tidaholm ut i fält för att höra mer och praktiskt exempel.

Evenemanget arrangeras tillsammans med RISE, SLU och Lundby Maskinstation och genomförs inom ramen för EU-projektet ”Samverkan kring energigrödor, slam och aska i kretslopp”.

Agroväst Gröna Möten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs på ett tryggt sätt. Alla deltagare får aktuell information inför evenemanget. Man kan mellan 10.00 - 12.00 vara med digitalt via Teams. Viktigt när du anmäler dig och skriver i meddelande att du deltar fysiskt eller digitalt på gronamoten.se senast 16 november 2021. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se.

Program

10.00 Registrering, inledning och fika
Susanne Paulrud, RISE, Anders Johnsson, Borås Energi & Miljö och Fredrik Johansson, Lundby Maskinstation hälsar välkomna.

10.10 Projekt Samverkan kring energigrödor, rötat slam och aska i kretslopp
Presentationer och resultat av genomförda aktiviteter.
Borås Energi & Miljö, Anders Johnsson om nya affärsmodeller för kretslopp av växtnäring och närproducerade biobränslen.
Lundby Maskinstation, Fredrik Johansson om etablering, gödsling, skötsel och skörd av 30 ha rörflenodling i Marieberg.
SLU, Sabine Jordan om utvärdering av rörflenodlingen, gödslingsförsök och resultat jordprover.
RISE, Susanne Paulrud om genomförda förbränningsförsök i Borås Energis biobränslepanna och Luleå Tekniska Universitet om fosforutvinning.

11.00 Läget på biobränslemarknaden och alternativa användningsområden?
Anders och Fredrik om möjlig utveckling och rörflenets roll.
Cecilia W Roslund, CEWARO AB, om alternativa användningsområden för rörflen i tider av olönsam bränslemarknad, tex som strö, vid jordtillverkning, till biokol, som kolsänka mm.

12.00 - 13.00 Lunch. Därefter beger vi oss i bil till Marieberg, Tidaholm

13.40 Visning av rörflenodling
Fredrik Johansson och Lennart Wiklund, Lundby Maskinstation, berättar om genomförd restaurering av 30 ha mulljord som legat i 20-årig träda.

14.10 Uppföljning och utvärdering av rörflenodlingen
Sabine Jordan, SLU, gräver en grop och visar jordprofil, rotutveckling, resonerar om kolinbindning och odlingens status.

15.00 Kaffe och fika därefter avslutning

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

23 november 2021
10:00 - 15:30
På Lundby Maskinstation eller digitalt mellan 10.00-12.00, Industrigatan 1 52026 Trädet
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram