Mötesplatsen för dig i gröna näringar

Datum/Tid
Datum - 19/03/2019
09:30 - 14:30

Plats
Green Tech Park

Region
Skaraborg


HUR LYFTER VI GRÖNA MÖTEN TILL NÄSTA NIVÅ?
Det är dags att sammanfatta Gröna Mötens första tre år av seminarium, workshops, studieresor och soppkvällar. Vi gör korta tillbakablickar och får lyssna till företagsexempel som bidragit till kunskapsspridning och dialog inom några utvalda temaområden.

Inom SLU-campusområdet har vi tillgång till unik kunskap inom forskning och innovation riktat till lantbruket. Hur skapar vi förutsättningar framåt för att den kunskapen bidrar till utveckling av det västsvenska lantbruket? Vad betyder det fysiska mötet för dig som företagare inom de gröna näringarna? Var med och diskutera framtidens Gröna Möten.

Under tre år har Gröna Möten genomfört drygt 70 evenemang, engagerat över 150 föredragshållare med totalt cirka 2100 deltagare. Konceptet har under 2018 även spridits
till Sjuhärad. Nu siktar vi på etablering i hela Västra Götaland!

    

Program

Ladda ner program i pdf här >>>

09.30 Kaffe och macka

10.00 Välkommen
Ulrika Åkesson, Gröna Möten, hälsar välkommen.

10.10 Gröna Möten – en oberoende mötesplats för de gröna näringarna
Inledning av Gröna Möten Skaraborgs finansiärer: Gunilla Druve Jansson Sparbanken Skaraborg och Magnus Fredricson, Skaraborgs Kommunalförbund.

10.30 Hur Gröna Möten stöttat genom att förmedla kunskap och nätverk inom olika näringsgrenar
Elisabeth G Wahlgren, GreveGarden, gör en återblick inom tema gröna vårdtjänster.
Hans Alvemar, SOYL, om hur mötesplatsen fungerat som kunskapsspridning inom växtodling.
Agnetha Björnsdotter Berglund, Kullans Lycka, berättar om utvecklingen av hennes företag.

11.30 SLU-campusområdet som viktig nav för forskning och innovation inom västsvenskt lantbruk
Jan Landström, LRF, om behovet av förmedling av forskning och ny teknik till lantbruksnäringen.
Anders H Karlsson, SLU, om forskningens behov av möten med lantbruksnäringen.
Mats Emilson, Agroväst, om rollen som västsvenskt kluster för lantbruksutveckling.

12.15 Mingellunch i caféet

13.00 Gruppdiskussion
Hur ser Gröna Möten ut 2020? Vilka erfarenheter tar med oss?

13.45 Viktiga teman för kommande evenemang

14.15 Summering med kaffe

Vid frågor om evenemanget kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630.

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 14-03-2019

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.