Miljöanpassad dikesrensning

UNDERHÅLL OCH ÅTGÄRD I VATTENANLÄGGNING

Vi lär oss mer om miljöanpassad dikesrensning och resonerar kring behov av rensning och orsaker till erosions- och sedimentationsproblem. Vilka förebyggande åtgärder kan göras, hur kan en underhållsplan se ut och hur kan underhållsbehoven minska? Genom att anpassa olika åtgärder till markavattningsföretagets/dikets tillstånd, vattendragets flöden och landskapets förhållanden kan rensningarna göras så miljöanpassade som möjligt. Vi börjar dagen inomhus och ger oss ut i fält efter lunch.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är företagare, entreprenör, har dikesföretag eller är markägare. Seminariet är ett samarrangemang mellan LEVA Halland, Falkenbergs kommun, Hushållningssällskapet Halland och Agroväst Gröna Möten. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta jennie.dannegren@agrovast.se eller elvira.lund@agrovast.se. Anmäl dig i enkelt via www.gronamoten.se senast 23 mars. Varmt välkommen!

Program

09.00 Välkommen, registrering och kaffe!
Elvira Lund och Jennie Dannegren, Gröna möten, berättar om Gröna möten och hälsar välkommen.
Harald Lagerstedt, Kalle Töttrup och Lina Floer berättar kort om LEVA Halland (Lokalt engagemang för vatten).

09.30 Miljöanpassad dikesrensning
Charlotte Lindström och Måns Offerlind, Naturcentrum AB, gör en genomgång av grunderna för miljöanpassat underhåll av diken. Orsaker till problematiken, olika behov av rensning, lämpliga åtgärder och förebyggande arbete.

Information om studiecirklarna för förvaltning och underhåll av dikning
Krister Stenberg och Shlomo Gavie, Studiecirkelledare Studieförbundet Vuxenskolan, informerar om enskilda och samfällda diken, erbjudanden om aktiviteter så som dikesvandringar.

11.30 Lunch

12.15 Ute i fält
Vi går längs med delar av Marielundsbäcken och gör nedslag på sträckor med erosions- och sedimentationsproblematik. Vi fortsätter diskussionen från förmiddagen kring problemen, behoven och lämpliga åtgärder.

14.00 Slut för dagen

Aktiviteten delfinansieras även genom LOVA Lokala vattenvårdsprojekt  

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

30 mars 2023
09:00 - 14:00
Pensionat Lundåkra, Lundåkra 125B 30578 Kvibille
Halland

Samarrangörer

Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:
Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten  Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram