Markanvändning i rurbana regioner

DIALOG OM SKÄRNINGSPUNKTEN MELLAN STAD OCH LAND

Primärproduktion av livsmedel lyfts särskilt under coronapandemin som en samhällsviktig verksamhet, likaså förädlingsindustri och grossistverksamhet. Företagare kopplat till livsmedelsproduktion äger avgörande roll i Sveriges krisberedskap. Vilka ömsesidiga beroenden skapas i skärningspunkten mellan stad och land i regioner med hög andel agrara näringar? Det talas om rurbana regioner som ett begrepp inom landsbygdsutveckling. Vad betyder det? Lyssna till tre intressanta forskare som resonerar på tema hållbar markanvändning i så kallade rurbana regioner. Bidra till dialog om hur vi kan öka förståelsen och kunskapen om vad hållbar markanvändning innebär. Detta är ett samarrangemang med Skaraborgs Agronomklubb, Nonnens vänner och SLU.

Anmäl dig nedan senast 12 april. Du som anmält dig får en länk till mötet strax innan start.

Program

18.45 Digitalt mingel med Agroväst Gröna Möten

19.00 Inledning
Kjell Gustafsson, Skaraborgs Agronomklubb och Nonnens vänner, öppnar upp för dialog om markanvändning i rurbana regioner.

19.10 Hur prioriteras jordbruksmark i Sverige i jämförelse med andra länder
Anders Larsson, Institutionen för landskapsarkitetur, planering och förvaltning, SLU Alnarp, ger bilden av ökat fokus från EU gällande hur länderna strategiskt planerar för ökad urbanisering och ökat behov av livsmedel.

19.40 Markkvalitet och skördebegränsande faktorer
Bo Stenberg, Institutionen för mark och miljö SLU Skara, resonerar kring mark och markkvalitet samt markens olika funktioner.

20.10 Utvecklingen i de rurbana regionerna och hur ömsesidiga beroenden kan synliggöras
Magnus Ljung, Institutionen för människa och samhälle SLU Skara, klargör begreppen och varför vår syn på markanvändning behöver förändras.

20.40 Dialogsamtal
Magnus Ljung ledare oss i dialog utifrån perspektiv som belysts och frågor från deltagarna.

21.00 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

14 april 2021
19:00 - 21:00
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Skaraborg

Samarrangörer

Agroväst Gröna Möten Västra Götaland och Halland
Verksamheten i Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:

Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram