Lyckas med din valletablering

FÄLTVANDRING OCH MASKINTEKNIK MED FÖREDRAG

En väl fungerande vall som ger hög avkastning av rätt kvalitet, är grunden i en grovfoderbaserad djurproduktion. Vad som egentligen är den rätta etableringsmetoden och de lämpligaste maskinerna för ändamålet, pågår ständig forskning och försök kring. Detta är ett tillfälle att ta del av allt från grundläggande lära, alternativa metoder, titta på aktuella försök i fält med olika såtidpunkter, samt förevisning av teknikmaskiner som finns på marknaden och hur de fungerar.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare eller student. Inför evenemanget sänds aktuell information ut till den e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta caroline.dahren@agrovast.se eller telefon 0708-29 09 18. Anmäl dig i enkelt via www.gronamoten.se senast 12 oktober.
Varmt välkommen!

Program

09.30 Välkommen
Caroline Dahrén, Agroväst Gröna Möten, inledning med enklare frukostmingel.

09.50 Nyckeln till en bra vall
Katarina Berlin Thorell, Rådgivarna, berättar om grundförutsättningarna för att få en bra och högavkastande vall. Vad ska man tänka på före, under och efter en etablering?

10.30 Hjälpsådd, global spaning
Thomas Moloney, produkt- teknisk chef DLF*, håller ett online föredrag där vi får inspel i hur de jobbar utanför Sveriges gränser med att bibehålla skördenivå och kvalitet på gräset utan att vända på vallen.
Föredraget är på engelska men kommer sammanfattas och ges möjlighet att ställa frågor på svenska för den som hellre önskar det.

11.00 Maskinvisning
Kunniga representanter från Väderstad, Einböck och Lantmännen visar den senast framtagna tekniken och berättar hur de kontinuerligt arbetar för en optimal maskin till ändamålet.

12.30 Lunch
Agroväst Gröna Möten bjuder på lunch.

13.30 Etablering av vall i höstsäd
Ola Hallin, Försöksledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad, tar med oss ut i fält där vi tittar på fältförsök med höstetablering av vall i höstsäd. Hur påverkas gräs- och klöverarter om etablering sker i höstvete,
rågvete eller i höstråg?

14.45 Sammanfattande avslutning med kaffe

*DLF är ett globalt fröföretag som är marknadsledare på att tillhandahålla gräs- och klöverfrön till mer än 100 länder. Ägare är ett kooperativ av danska gräsfröbönder.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

14 oktober 2022
09:30 - 15:00
Rådde Gård, . 51452 Länghem
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram