Livsmedelsberedskap

HUR SÄKRAS MATFÖRSÖRJNINGEN I KRIS?

Vem ser till att befolkningen får mat i kristid och vem ansvarar för att de olika leden i livsmedelskedjan fungerar?

Välkommen till en dag där vi får veta mer om hur både nationella och regionala myndigheter arbetar med livsmedelsberedskap i dagsläget. Vi kommer också tillsammans diskutera de behov och utmaningar vi som deltagare själva ser i våra respektive roller.

Den här dagen riktar sig lika mycket till lantbrukare och livsmedelsföretag som till kommuner, andra myndigheter samt stödorganisationer som möter livsmedelsproducenter och livsmedelsindustri.

Evenemanget är kostnadsfritt och är ett samarrangemang mellan projektet ROLIS, Naturbruksförvaltningen och Agroväst Gröna Möten. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. Viktigt att du anmäler dig senast 14 april via www.gronamoten.se. Varmt välkommen!

Program

9.00 Incheckning och fika

9.15 Välkomna!
ROLIS, Agroväst och Naturbruksförvaltningen, hälsar välkommen

9.30 Nationell livsmedelsberedskap – vad är planen och vem gör vad?
Rebecca Hymnelius, Jordbruksverket, presentation av Livsmedelsstrategin 2.0 och ny SOU

10.00 Vad är Länsstyrelsens roll i beredskapsplaneringen – och vad görs på ett regionalt plan?
Kajsa Lycke och Ulf Lövdahl, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Paus

10.30 Mat härifrån – recept för vardag och krisberedskap
Ylva Gustafsson, Länsstyrelsen Värmland.

10.50 Presentation av egna tester av lokalodlad beredskapsmåltid
Ali Taimory och Sofie Skalstad, ROLIS samt Barbro Ekman, Civilförsvarsförbundet.

11.15 Diskussion och workshop

12.15 Lunch och sedan avslut


Livsmedelsberedskap är en strategisk åtgärd som syftar till att säkerställa tillgången på livsmedel i händelse av kriser eller nödsituationer, såsom naturkatastrofer, krig eller pandemier. Det innebär att ha tillräckliga reserver av livsmedel lagrade för att kunna möta befolkningens behov under en begränsad tidsperiod utan att behöva förlita sig på vanliga distributionskanaler.

Livsmedelsberedskap innefattar också planering, övervakning och samarbete mellan myndigheter, producenter och distributörer för att säkerställa effektiv hantering av resurser och snabb respons vid behov. Det är en viktig del av en nations eller samhälles förmåga att hantera kriser och säkerställa att människors grundläggande behov tillgodoses.

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Utvärdering för aktiviteten "Livsmedelsberedskap"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

18 april 2024
09:00 - 13:00
Essunga plantskola, Essunga Heljesgården 462 465 94 Nossebro
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram