Linodling från sådd till skörd

VI BEHÖVER FLER GRÖDOR I VÄXTFÖLJDEN

På många håll har vi ansträngda växtföljder och vi behöver hitta fler alternativa grödor. Det är där oljelinet kommer in. Marknaden ropar efter lin samtidigt som priset är bra. Linet har en väl dokumenterad förfruktseffekt och ökad skörd med 2 ton vete/hektar är inte ovanligt. Linet har bland annat en bra sanerande effekt på skadesvampar. Dessutom är det en relativt billig gröda att odla fram vilket är av stort intresse när kostnaden för insatsvaror har ökat kraftigt. Fler användningsområden är linets frö till utsäde, pressning av linolja, djurfoder och livsmedel som till exempel i matbrödet. Av tradition odlas det mycket lin i Östergötland som de senaste åren stått för nästan hälften av den totalt odlade linarealen. Förhoppningen är nu att vi i väst ska ta ett steg framåt. För att lyfta linodling har Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare i år arrangerat en linodlartävling där syftet bland annat har varit att öka kunskapen om odlingen. Till vår hjälp har vi tagit Fredrik Tidström från VÄXTAB som stod som segrare i tävlingen. Han ska ge oss råd om vilka framgångsfaktorerna är för att ta en riktigt bra linskörd. Att göra som man alltid gjort lyfter inga linskördar. Lin är en känslig gröda som kräver många små insatser.

Agroväst Gröna Möten arrangerar evenemanget tillsammans med VÄXTAB och  Mark och Vattenvård . Ta del av råd inom området. Anmäl dig nedan senast 5 december. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se, 0761 07 81 73.

Program

09.00 Registrering med kaffe 

09.15 Gröna möten med Mark och Vattenvård hälsar välkomna
Madeleine Vendel, Agroväst Gröna Möten, Kristian Jochnick, Mark och Vattenvård.

09.30 Linets väg från sådd till skörd
Fredrik Tidström, VÄXTAB, berättar om hans erfarenheter med oljelin.

Beslutsunderlag inför sådden, vart lämpar sig linet bäst. Vad ska man tänka på.
Betning, utsädesmängder, radavstånd och sortval.
Växtnäringsstrategier, vilka möjligheter finns. Vilka makro/mikronäringsämnen är viktigast inom linodlingen.
Placering av gödsel.
Tekniska hjälpmedel i odlingen. Vad kan man mäta i lin?
Få ogräsmedel registrerade i lin, hur hanterar vi det på bästa sätt?
Skadeinsekter och svampar i lin.
Tillväxtreglering i lin utan tillväxtregleringsmedel?
Tröskning av lin, idag finns tex bättre skärbord.
Marknaden för lin

12.10 Lunch och mingel

12.50 - 13.00 Sammanfattning och avslut

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

10 december 2021
09:00 - 13:10
SLU Smedjan Hernquistsalen, Gråbrödragatan 7 Skara
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram