Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld

NY LAGSTIFTNING FÖR LIVSMEDELSPRODUCENTER I ÅR

Cyberly och Teknikföretagen bjuder på en introduktion till ny lagstiftning som ställer krav på säkerhet i nätverk och informationssystem - NIS 2 och Cybersäkerhetsakten (CRA) som ska implementeras detta år. Konsekvenserna för den som inte känner till, och följer reglerna, kan bli stora. Bötesbelopp i likhet med de vi numera känner igen från GDPR-sammanhang kan påföras, liksom personligt ansvar för företagsledning. I den nya lagstiftningen omfattas även hela livsmedelskedjan. Nyligen landade förslaget till hur NIS2 ska genomföras i svensk lag på regeringens bord och enligt den ska den nya lagen börja gälla från årsskiftet.Vi som arrangerar det hela är de tre plattformarna Cyberly, SmartAgri och Agtech Sweden.

My Bergdahl, näringspolitisk expert med ansvar för standardisering och digital handel på Teknikföretagen berättar hur man förbereda sig och vilka som berörs av det nya direktivet samt vad det innebär för dem. Joanna Sjölander, Klusterledare för Östgötska nätverket Cyberly, beskriver hur vi tillsammans stärker vår digitala resiliens och bidra till Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet som samhälle.

Evenemanget vänder sig till dig som är lantbruksföretagare eller rådgivare. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. Viktigt att du anmäler dig senast 26 mars via www.gronamoten.se. Länk och information sänds ut på förmiddagen samma dag som evenemanget är till den mailadress du anger vid anmälan. Varmt välkommen!

Vill du vara med! Klicka in nedan och ange namn och mailadress.

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 345 437 671 632
Lösenord: Uhx7n6

Ladda ned Teams | Anslut på webben

 

Under våren 2024 arrangeras en serie digitala
lunchseminarier som består av 5 delar
med korta föreläsningar följt av diskussioner.
Var med redan från början.

15 februari - Cybersäkerhet – varför är det en ödesfråga?
28 februari - Cyberrisker – vad kan drabba mig som Lantbrukare?
12 mars - Grundläggande cyberhygien – Var börjar jag?
27 mars - Ny lagstiftning för livsmedelsproducenter
18 april - Hårdvara och mjukvara – hur skyddar vi oss mot stöld och sabotage?

Program

12.00 Välkommen!
Arrangörer från SmartAgri, Cyberly, Agtech Sweden och Madeleine Vendel, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkomna.

12.05 Ny lagstiftning
My Bergdahl, näringspolitisk expert med ansvar för standardisering och digital handel på Teknikföretagen berättar hur man förbereda sig och vilka som berörs av det nya direktivet samt vad det innebär för dem.

12.25 Stärk din digitala resiliens
Joanna Sjölander, Klusterledare för Östgötska nätverket Cyberly, beskriver hur vi tillsammans stärker vår digitala resiliens och bidra till Sveriges konkurrenskraft och hållbarhet som samhälle.

12.45 Tid för frågor och diskussion

13.00 Avslut

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

Utvärdering för aktiviteten "Lantbruk och livsmedelsförsörjning i osäker cybervärld"

  • ÅÅÅÅ snedstreck MM snedstreck DD
  • Tack för att du hjälper oss bli bättre!


  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

27 mars 2024
12:00 - 13:00
Digital Mötesplats, Teams .
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram