Ko och kalv tillsammans i mjölkbesättningar

AKTUELL FORSKNING OM INTEGRERATION AV KALVAR I SKÖTSELSYSTEMET

Både bland lantbrukare och konsumenter finns ett intresse för hur man låter kalven gå kvar med kon i en mjölkbesättning där hon samtidigt mjölkas i mjölkningsrobot. Just nu pågår försök vid Lövsta gård, SLU:s försöksanläggning i Uppsala. Vilka effekter ser man så här långt? Hur får vi kalven att må bra och växa som förväntat?
Sigrid Agenäs, professor vid SLU Uppsala, ger oss senaste nytt från projektet. Johanna Bengtsson och Emelie Oskarsson, Växa Sverige, bidrar med kunskap på temat.

Agroväst Gröna Möten arrangerar i samverkan med SLU, Växa Sverige, Koklubb Sjuhärad och Hushållningssällskapet Sjuhärad ett webbinarium som riktar sig till mjölkproducenter, produktionsrådgivare och andra forskare. Anmäl dig nedan senast 21 mars. Du får en länk strax före webinariet per email.

Program

10.00 Digitalt mingel
Caroline Dahrén, Agroväst Gröna Möten, är dagens moderator och hälsar välkommen.

10.10 Ko och kalv tillsammans
Sigrid Agenäs, professor vid institutionen för husdjurens utfodring och vård vid SLU Uppsala, berättar om pågående projekt där kalven får gå kvar hos kon fram till avvänjning medans kon även mjölkas i robot. Vi får ta del av resultat de hittills kunnat se på bland annat kalv och juverhälsa.

11.00 Digital teknik ger snabb återkoppling om djurens hälsostatus
Emelie Oskarsson, produktansvarig SenseHub på VÄXA, berättar om hur digital hälsoövervakning fungerar. Systemet används för hälsoövervakningen av kalvarna i de aktuella försöken på Lövsta Gård.

11.20 Paus

11.30 Vilka behov har den lilla kalven?
Johanna Bengtsson, produktionsrådgivare VÄXA, ger tips om vad vi kan göra för att tillgodose kalvens behov och förklarar vilken betydelse kalven har inom mjölk- och köttproduktion.

12.15 Sammanfattning
Tid för frågor.

12.30 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

23 mars 2021
10:00 - 12:30
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram