Klimatfrågor lamm - INTERNORDEN

InterNorden är ett informellt nordiskt nätverk som är öppet för lammproducenter, forskare, rådgivare, veterinärer med flera fårintresserade. Från lunchtid den 12 augusti till eftermiddagen den 14 augusti arrangeras inom nätverket en tredagars konferens med föreläsningar/presentationer och studiebesök. Besökare från hela Norden välkomnas till konferensen. Observera att presentationerna kommer att hållas på engelska.

InterNorden is an informal Nordic network for sheep farmers, researchers, advisors,
veterinarians and others with interest for sheep. From lunch 12th August until afternoon the 14th of August there will be a conference within this network. The conference is organised by the Swedish University of Agricultural Sciences, with input from the local arranger Gröna Möten. There will be presentations of many different subjects, including the status of sheep production in the different countries. All presentations will be in English. We will also visit two sheep farms. Below, in red, is the preliminary programme and some more information, as well as links, where you can click to register.

Konferensen arrangeras av SLU men två programdelar under dagarna arrangeras inom ramen för Gröna Möten, tema klimat på eftermiddagen fredag 12/8 samt tema Hälsa/Välfärd på eftermiddagen lördag 13/8. Dessa två programdelar är kostnadsfria och öppna för alla. Anmäl dig till Gröna Möten senast 28 juli via www.gronamoten.se till fredagens evenemang.

Övriga delar av konferensen är kostnadsdsbelagda och rymmer ytterligare föreläsningar, presentationer från deltagande länder, studiebesök med mera. Register no later than 20th of July. Anmälan till konferensen senast 20 juli. To see the entire program and register for the conference. För att se hela programmet och anmäla dig till konferensen gå in här>>>

Program

Gröna Mötens program 12 augusti 2022

13.00 Välkommen
Gun Bernes, Annelie Carlsson, Magnus Håård och Madeleine Vendel hälsar välkommen.

Methane measuring in Norwegian sheep
Lars-Erik Wallin, NSG

Emission of climate gasses from lamb production
Kirtstine Flintholm Jørgensen, Team Fårerådgivning

Assessing farms for greenhouse gas emissions in the UK
Liz Genever, http://lizgenever.com/index.html

14.50 Kaffe

Gröna Möten avslutar och konferensen fortsätter enligt program>>>

 

 

 

 

 

 

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

12 augusti 2022
13:00 - 15:15
Quality Hotel Prisma, Ekedalsgatan 2 54124 Skövde
Skaraborg

Samarrangörer

Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:
Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten  Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram