Hållbar och rationell hästhållning

ARBETSMILJÖ I STALLAR

Inom hästnäringen pågår forskning om hur hästens naturliga beteende kan tillgodoses på ett sätt där vi kan kombinera trygg arbetsmiljö med ergonomiska hjälpmedel. Vi tar hjälp av agronom Margareta Bendroth, hästrådgivare på Hushållningssällskapet Sjuhärad, med erfarenhet av arbetsmiljöprojekt i häststallar. Hon är en välkänd föredragshållare i frågor som rör miljö och resurseffektivitet i våra stallar. Karin Morgan, forskningschef Strömsholm, med specialkunskap inom byggnadsplanering och husdjurens närmiljö har bland annat studerat grupphållning i lösdrift, active stable. Detta är ett system där man försöker tillgodose hästens naturliga behov. Företagsutvecklare och samordnare för LRF häst, Petra Wirtberg, har mångårig erfarenhet från ridskoleverksamhet och driver nu ett projekt som ska stimulera till fler företag, bättre lönsamhet och en fortsatt utveckling av branschens möjligheter i Västra Götaland. Detta evenemang är ett samarrangemang mellan Gröna Möten Sjuhärad, LRF och Hushållningssällskapet. Vi vänder oss främst till yrkesverksamma hästföretagare med intresse för arbetsmiljö och djuromsorgsfrågor inom hästnäringen. Anmäl dig på gronamoten.se senast 15 april. Du får en länk strax före webbinariet per email.

Program

13.00 Inledning
Caroline Dahrén, lokal samordnare Gröna Möten Sjuhärad öppnar dagen.

13.10 Active stable, grupphållning i lösdrift
Karin Morgan, chef forskning och utveckling Strömsholm, beskriver systemet och vilka för-/nackdelar det finns. Hur kan vi bedöma om hästen är lämpad att gå i lösdrift och hur bra klarar den olika temperaturer och väder?

14.00 Paus

14.10 Lönsamma hästföretagare i Västra Götaland
Petra Wirtberg, LRF häst, förklarar vad som är viktigt att tänka på för att kunna utveckla sin hästverksamhet.

14.40 Arbetsmiljö i häststallar
Margareta Bendroth, Hushållningssällskapet Sjuhärad, visar på olika vägar till en bättre arbetsmiljö i häststallar och ger exempel på hur man kan spara både tid och pengar .

15.30 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

19 april 2021
13:00 - 15:30
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram