Grönskördade bönor - slutseminarium

FRAMTID FÖR SVENSKPRODUCERADE BALJVÄXTER

”Lokal produktion och förädling av frysta grönskördade bönor” syftar till att lägga grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete gällande odling och förädling av frysta grönskördade bönor. Gröna bönor är en resurssnål och kvävefixerande proteingröda med en starkt växande efterfrågan och intresset för och efterfrågan på växtproteiner är generellt stort i Sverige. Olika trender som driver på efterfrågan är: hälsa och välmående, mer vegetariskt på tallriken och det ökande intresset för lokalproducerad och svensk mat. Idag används åkerbönan främst som djurfoder, men det finns goda möjligheter att använda bönan även som livsmedel. Den 13 december är det slutseminarium för projektet och vi får ta del av teknikutveckling, kvalitetsegenskaper beroende på skördestadium och vi diskuterar hur framtiden ser ut för svenskproducerade baljväxter.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är lantbrukare, rådgivare eller producent. Inför evenemanget sänds aktuell information ut till mötet till den e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta lars.svensson@agrovast.se 0703 77 30 24. Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 7 december. Varmt välkommen!

Program

10.00 Registrering med kaffe, smörgås och mingel
Lars Svensson berättar om Agroväst Gröna möten och hälsar välkommen.

10.20 Inledning av slutseminarium - Grönskördade bönor
Thomas Börjesson, Agroväst, berättar om dagen och projektet.

10.30 Sort och odlingsförsök
Vad har vi lärt oss vad gäller sortval och odlingsteknik? Björn Roland, Konservväxtodlarföreningen, delger kunskapen.

11.00 Teknikutveckling från fält till frys
Peter Eriksson, Gröna Klustret Nuntorp och Joakim Bratell, Toppfrys, om hur långt vi har kommit i projektet och vad som återstår innan man kan köra kommersiellt.

11.40 Kvalitetsegenskaper - sensorik och näringsvärde
Cecilia Norman RISE, och Justyna Ruczkin, Toppfrys, beskriver hur sorterna skiljer sig åt smakmässigt och vilken betydelse skördestadium och storleken på bönorna har. Näringsvärde och vad man bör tänka på vad gäller allergener m.m. diskuteras också.

12.20 Lunch

13.00 Gröna åkerbönor på tallriken - vidare förädling av bönorna och framtagning av receptbroschyr
Cecilia Sassa Corin, Hushållningssällskapet, och Tomas Johansson, RISE, berättar om vad företag och offentliga kök tycker om de gröna bönorna och hur man kan vidareförädla dem.

13.40 Framtiden för produkter baserade på grönskördade bönor och baljväxter i stort
Fredrik Fogelberg, RISE, och Kerstin Eriksson, Sweden Food Arena, om grönskördade bönor och andra svenskproducerade baljväxter.

14.20 Inledning till diskussion och summering

14.40 Kaffe och sedan avslutning

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

13 december 2022
10:00 - 15:00
Gröna Klustret Nuntorp, Nuntorp Brålanda
Fyrbodal

Samarrangörer

Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:
Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten  Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram