Grönråg i flerskördesystem och högre proteinandel i vall

EXEMPEL PÅ ODLINGSSTRATEGIER SOM STÖD I ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT

Ny kunskap behövs för att möta de kraftigare väderväxlingarna som ger både längre torra och regniga perioder under växtsäsong. Innevarande säsong har intressanta försök gjorts på Rådde Gård som demonstrerar resultat från flerskördesystem i spannmål, och olika såtidpunkter vid höstsådd. Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad, kommer guida oss i strategiförsöket med vår- och höstsäd sådda i juli, augusti och september. John Jakobsson, Konsil Scandinavia, har goda erfarenheter av odling av grönråg i Tyskland. Nu ska vi se hur man kan öka mängden grovfoder genom att skörda spannmålen vid fler tillfällen samt efter olika såtidpunkter. Resultat från forskningsprojekt som visar effekten på proteinet i vallskörden vid förtorkning och ensilering med olika tillsatsmedel presenteras av Elisabet Nadeau, SLU.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Inför evenemanget sänds aktuell information ut. Det är viktigt att du anmäler dig senast 5 oktober. Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@dev.agrovast.se, 0708-29 09 18.

Program

10.00 Inledning med kaffe och kaka
Vi samlas utomhus där Caroline Dahrén, Gröna Möten, hälsar välkommen.

Såtidsförsök av höstinsådda baljväxter
Fältvandring med Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad. Hur sent kan man göra insådd i höstsäd och ändå få en lyckad etablering? Vi diskuterar olika odlingsstrategier tillsammans med växtodlings- och produktionrådgivare från Rådgivarna.

Hur står sig grönråg mot våra traditionella grödor
Tillsammans med John Jakobsson, Konsil Scandinavia, visar Ola Hallin möjligheterna med att odla grönråg för att öka mängden grovfoder. Kan vi skörda grönrågen och höstsäden på hösten och sedan ta en skörd till på våren eller låta det gå till mogen skörd?

Ca 12.00 Enklare lunch
Gröna Möten Sjuhärad, bjuder på lunch.

12.45 Effekten på proteinet vid förtorkning och ensilering med olika tillsatsmedel i blandvall
Elisabet Nadeau, SLU, presenterar färska resultat från Interreg-projektet Green Valleys. Hur påverkar ensileringsmetod utbytet på vallen?

Ca 13.30 Avslutning med möjlighet att ställa frågor

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

8 oktober 2020
10:00 - 13:30
Rådde Gård, . 51452 Länghem
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram