Green Valleys gröna bioraffinaderier

WORKSHOP OM AFFÄRSMÖJLIGHETER FÖR ÖKAD CIRKULÄR BIOEKONOMI

Dialog om möjliga vägar till cirkulär bioekonomi som bygger på lantbrukets potential som resurs för ökad produktion av bioenergi där sidoströmmar uppfyller behov om mer regionalt producerad bioenergi och foder. Green Valleys etablerar just nu en svensk-dansk utvecklingsplattform baserad på ny teknik som på ett hållbart och lönsamt sätt utnyttjar gräs- och baljväxter som råvara till grön bioraffinering. Låter det intressant? Var med och lyssna till forskare som aktivt arbetar med nya tekniska lösningar som analyseras och optimeras vid testanläggningar i Töreboda, Sverige och Foulum, Danmark. Vi vänder oss  främst till lantbrukare, foder- och bioenergiföretag med intresse för cirkulär bioekonomi.

Här kan du se filmen som beskriver Green Valleys>>>

Detta är ett samarrangemang mellan Naturbruksförvaltningen Sötåsen och Agroväst Gröna Möten och sker inom ramen för EU-projektet Green Valleys och är en del av Innovationsveckan. Workshopen är kostnadsfri med möjlighet att se testanläggningen på plats eller delta live digitalt. Anmäl dig senast 1 oktober 2020.

     

Program

13.00 Inledning
Naturbruksförvaltningen Sötåsen hälsar fysiska och digitala deltagare välkomna. Dagens moderator, Lennart Wikström, Lantbrukets affärer, presenterar programmet.

Affärsmöjligheter för ökad cirkulär bioekonomi
Christel Cederberg och Göran Berndes, Chalmers, ger oss bakgrunden och kretsloppstanken med Green Valleys.

Kommersialiserade lösningar i Skive kommune
Rasmus Højegaard-Vibild, Skive kommune, berättar om satsningar på grön bioraffinering i området runt Limfjorden.

Frågor från deltagare och kommentarer från expertpanelen

14.30 Fikapaus

14.45 Erfarenheter och dialog om möjligheter och utmaningar med grön bioraffinering
I vår sakkunniga panel finns experter inom effektiv markutnyttjande, bioenergi och foderkvalitet. Panelen svarar på frågor där deltagare bjuds in till dialog.

15.15 Information om Green Valleys
Kommande workshops och demonstrationer.

15.30 Avslutning

Bokningar

Detta evenemang är fullbokat.

7 oktober 2020
13:00 - 16:00
Naturbruksförvaltningen Sötåsen, . Töreboda
Skaraborg

Samarrangörer

Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:
Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten  Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram