Gödsel som råvara för ökad regional biogasproduktion

WEBINARIUM RIKTAT TILL GRISPRODUCENTER

Flera positiva initiativ görs för att öka lokalt producerad bioenergi. Agroväst Gröna Möten bjuder in till dialog utifrån ett av dessa initiativ som drivs av Götene biogas ekonomisk
förening. I Götene pågår nu detaljplaneringen för en större biogasanläggning med stallgödsel som huvudsaklig råvara. På flera andra håll i Västsverige finns intressen för liknande projekt. Vilka fördelar är det då för gårdar med stallgödsel att få tillbaka en rötad biogödsel? Hur mycket ökar gödselvärdet? Vilka investeringar krävs? Ställ dina frågor och diskutera affärsmöjligheter och utmaningar i en lokal satsning på biogas. Vi får också höra om beräkningsprogram som räknar ut ekonomin på gården och som visar på hur du räknar hem en investering på gårdsnivå.

Vi vänder oss till grisproducenter, rådgivare och andra aktörer med intresse för satsning på lokal biogasproduktion med fokus på flyt-, fast- eller djupströgödsel.

Agroväst Gröna Möten anordnar webinar i samverkan med Leader Nordvästra Skaraborg, Götene biogas ekonomisk förening.
Anmäl dig senast 1 mars. www.gronamoten.se. Du får en länk strax före webinariet per email.

Program

09.30 Digitalt mingel
Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkomna tillsammans med Kjell Gustafsson, Götene Biogas ekonomisk förening tillika dagens moderator.

09.40 Biogasanläggningen i Götene
Kjell Gustafsson, Götene Biogas ekonomisk förening, berättar om föreningen.

10.00 Substratkartläggning
Elof Jonsson, om substratkartläggningen i Vara med omnejd.

10.20 Planeringsläget och behovet
Christian Strandberg från Gasum AB förklarar planeringsläget av Biogasanläggningen i Götene.
Robert Kinnander och Bertil Hult från Gasum AB belyser behovet av gödsel till Göteneanläggningen.

10.50 Affärsmöjlighet med lönsamhet
Johan Benjaminsson och Anders Benjaminsson, Gasefuels AB beräknar lönsamheten utifrån gårdens
förutsättning.

11.10 Erfarenheter från gårdar med biogödsel
Stefan Lundmark, Stora Horshaga Vedum, berättar utifrån sina erfarenheter från gården.

11.30 Söka stöd
Länsstyrelsen ger information om stöd för investering i gödselbrunn.

11.45  Summering
Kjell Gustafsson, Götene Biogas ekonomisk förening.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

3 mars 2021
09:30 - 12:00
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram