Ger rör- eller ängssvingel bäst ekonomi i foderstaten?

FÄLTVANDRING I FÖRSÖKSVALL, ÅKERBÖNS- OCH SPANNMÅLSODLING

Missa inte möjligheten att lyssna till lantbrukare Jimmy Grinsvall och se hans odling vid Uddeholms Gård utanför Björketorp, Sjuhärad. Jimmy driver en nötkötts- och spannmålsproduktion om 330 ha åker och 100 ha beten. Huvuddelen av det han odlar går till foder åt de egna djuren, ca 500 ungnöt till slakt varje år. Utöver det har han 70 dikor som sköter gårdens naturbeten. Vallen kommer fungera som försöksfält för att jämföra skillnader mellan rörsvingel och ängssvingel i foderstat till ungnöt. Vi kommer även studera etablering i åkerböna samt vår- och höstspannmål. Kristina Holmström, industridoktorand på Hushållningssällskapet Sjuhärad / SLU samt Katarina Berlin Thorell och Rolf Lindholm, växtodlingsrådgivare från Rådgivarna i Sjuhärad medverkar och lotsar oss runt på fälten.

Fältvandringen är ett samarrangemang mellan Hushållningssällskapet Sjuhärad, Rådgivarna i Sjuhärad, Sjuhärads Vallförening, Sjuhärads nötköttsproducenter och Gröna Möten Sjuhärad.

Vid frågor om evenemanget kontakta caroline.dahren@agrovast.se. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 2021-06-18.
Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Anmälan krävs och inför evenemanget sänds aktuell information ut. Koordinater 57.446108, 12.502720

Program

18.30 Välkommen
Caroline Dahrén, Gröna Möten, öppnar dagen.

Välkommen till Uddeholmsgården
Jimmy Grinsvall, växtodlare och nötköttsbonde, presenterar sig och sin produktion.

Svinglar i nytt fältförsök
Kristina Holmström, Hushållningssällskapet Sjuhärad, tar oss med ut i fält och berättar om ett fältförsök där tunga köttrastjurar ska utfodras med ensilage av endera rörsvingel eller ängssvingel.

Fodervall i goda händer
Katarina Thorell och Rolf Lindholm, Rådgivarna i Sjuhärad, ger oss goda råd om hur vallen ska anläggas och skötas för bästa resultat.

Vi tittar också på åkerböna, höst- och vårspannmål. Diskuterar behov av gödslingsstrategier och
eventuell bekämpning.

Gröna Möten bjuder på enklare mingelmat vid avslutad fältvandring.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

21 juni 2021
18:30 - 21:00
Uddeholms gård, Surteby Uddeholm 519 94 Björketorp
Sjuhärad

Samarrangörer

Agroväst Gröna Möten Västra Götaland och Halland
Verksamheten i Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:

Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram