Ge din produkt rätt känsla

Datum/Tid
Datum - 03/03/2020
09:00 - 12:00

Plats
Textile Fashion Centre

Region
Sjuhärad


HUR BUTIKS- OCH MÄSSKOMMUNIKATION ÖKAR KUNDINTRESSE OCH STÄRKER DINA MERVÄRDEN

Vem skapar egentligen produktvärdet och hur kan du som småskalig producent rusta dig för att möta konkurrensen i butik och på matmässor? Det sätt du kommunicerar ditt företag och produkter har betydelse i din tillväxtprocess. I samarbete med Linnéuniversitetet i Växjö arrangerar Gröna Möten tillsammans med Lokalproducerat i Väst ett seminarium där vi konkretiserar teorierna bakom butiks- och mässkommunikation. Fyra lokala livsmedelsföretag har ingått som exempel i högskolekursen Customer Experience Management. Seminariet presenterar resultat från studenternas arbete. Vi vänder oss till livsmedelsproducenter med ambition att skala upp. Deltagarna får del av konkreta tips inför kommande mässdeltagande och butiksexponeringar.

Seminariet möjliggörs genom medel från projekt Affärsboosten. Det finns tid avsatt för grupprådgivning under eftermiddagen. Seminariet är kostnadsfritt, lunch bokas separat och betalas på plats (109:-).

       

Program

Ladda ner program i pdf-format här >>>

09.00 Frukostmacka och kaffe

09.30 Gröna Möten och Lokalproducerat i Väst inleder
Ulrika Åkesson, Gröna Möten, och Mattias Hjortenhed, Lokalproducerat i Väst inleder dagen.

09.45 Vem skapar produktvärdet och hur kan du påverka det?
Max Mikael Wilde Björling, Linnéuniversitetet, presenterar studenters arbete i kursen Customer Experience Management, ger oss teorierna bakom och reflekterar över dagens ökade intresse för regional mat.

10.45 Paus

11.00 Dialog om hur vi skapar efterfrågan genom att ge produkten rätt känsla

 11.20 Producenters checklista inför mässmedverkan
Mattias Hjortenhed, Lokalproducerat i Väst, ger viktiga tips om hur du behöver förbereda din medverkan vid butiksmässor eller inköpsmässor.

12.00 Frivillig gemensam lunch
Anmäl om du önskar äta gemensam lunch på the Wine and Coffee Company, betalas på plats (109:-).

13 – 14 Grupprådgivning
Du kan separat anmäla dig till grupprådgivning som hålls av Mattias Hjortenhed under eftermiddagen.

Rådgivningsupplägg anpassas efter deltagarnas behov och önskemål.

 

Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 24 februari 2020.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.