Fusarium, mjöldrygor och ergotalkaloider i ett europeiskt och svenskt perspektiv

HUR FÖRBEREDER VI OSS I FÖRÄDLINGSKEDJAN?

Agrovästs nätverk för odling och kvalitet bjuder in till en seminariedag med olika utmaningar såsom att undvika mykotoxiner i den europeiska och svenska näringskedjan för spannmål, mykotoxinsituationen i Storbritannien och i Tyskland och hur man hanterar de nya EU-gränsvärdena för ergotalkaloider. Vi får även lyssna till utmaningen med varmare lagermiljöer och hur falltal kan vara ett sätt att kontrollera lagringsstabilbitet av maltkorn. En del av presentationerna kommer att hållas på engelska.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är företagare inom lantbruksföretag, odling, förädlingsindustri eller rådgivare. Seminariet är ett samarrangemang mellan Agroväst och Gröna Möten. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till en e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. Anmäl dig i enkelt via www.gronamoten.se senast 26 januari. Varmt välkommen!

Program

09.45 Kaffe med smörgås och mingel
Inregistrering.

10.00 Välkommen
Madeleine Vendel, Gröna möten, Thomas Börjesson hälsar välkommen och inleder dagen.

10.10 Challenges for mycotoxin control in the European Cereal Food Chain
Professor Simon Edwards, Harper Adams University, UK. Experiences from the UK and a European perspective from the MyToolBox project. HT-2 and T-2 in oats: Factors affecting infections.

11.10 Swedish perspective
Erik Hartman, Foder & Spannmåls survey of mycotoxins over the years.
Kasia Marzec-Schmidt, Thomas Börjesson, Survey of mycotoxins in field trials and in oats delivered to Lantmännen over the years. Models to predict differences in DON contents.

12.00 Discussion

12.20 Lunch

13.00 Mycotoxin situation in Germany with emphasis on how to handle the new EU-limits for ergots and ergotalkaloids
Dr. Christine Schwake-Anduschus, Max Rubner-Institut, Federal Research Institute of Nutrition and Food, Department of Safety and Quality of Cereals, Tyskland

13.45 Discussion on the ergot theme

14.00 Utmaningar vid varmare lagermiljöer: Vi upplever ett större tryck vad gäller insekter och Aspergillus-svampar och att groningsegenskaperna försämras snabbare i ett förändrat klimat.
CG Pettersson, Lantmännen FoU.

14.30 Falltal som ett sätt att kontrollera maltkornets lagringsstabilitet
Martin Hallin, Perten Instruments.

14.45 Kaffe och diskussion

15.00 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

1 februari 2023
09:45 - 15:00
SLU Smedjan Hernquistsalen, Gråbrödragatan 7 Skara
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram