Framtidens resilienta skogar

STUDIERESA TILL SLU TÖNNERSJÖHEDEN FÖRSÖKSPARK

Då granbarkborren är ett skogsskadedjur som förstör stora värden i Sverige kan det finnas anledning att överväga andra trädslag. Ett varmare och torrare klimat kan också vara argument för att titta närmare på just lärk som alternativ till gran. Är det klimatsmart och hållbart att odla lärk?
Gröna Möten arrangerar den tredje delen i temaserien Framtidens resilienta skogar - en studieresa till halländska Tönnersjöhedens försökspark. Du väljer att åka egen bil eller vår buss från Sjuhärad. Vi vänder oss framför allt till dig som skogsbrukare med intresse för odling av lärk. Vi berör frågor som rör allt från sådd till planka under guidning av försöksledare och parkchef Ulf Johansson.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Anmälan krävs och inför evenemanget sänds aktuell information ut.
Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18 eller Emelie Oskarsson, emelie.oskarsson@agrovast.se. Anmäl ditt deltagande och ange buss eller bil i meddelande, genom att registrera dig på www.gronamoten.se
senast 2021-09-10.

Program

09.30 Registrering med frukostmingel

10.00 Inledning i lärkskogen
Gröna Möten hälsar välkommen tillsammans med Ulf Johansson, försökledare vid Tönnersjöhedens försökspark.

Ge förutsättningar för god tillväxt i din lärkodling
Ulf Johansson, SLU, delar med sig av kunskap från parken från frö, planta, föryngring, invasivitet.

Lärkskogen - skötselstrategier att beakta
Om hur du röjer och gallrar.

Fältdemonstration avverkning och avsättning
Fortsatt information kring gallringsprogram, produktion, ekonomi och virkesegenskaper.

Agroväst Gröna Möten bjuder på enklare lunch under dagen.

15.00 Summering och hemresa

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

17 september 2021
09:30 - 15:00
Tönnersjöhedens försökspark, Åbacken 31038 Simlångsdalen
Halland

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram