Framtidens hållbara betesdrift

Datum/Tid
Datum - 25/02/2020
09:30 - 15:30

Plats
Rådde Gård

Region
Sjuhärad


HUR SKAPAR VI FÖRUTSÄTTNINGARNA I SJUHÄRAD?

Det gäller att förstå och finna balansen mellan nyttan av våra naturbetesmarker och behovet av en minskad köttkonsumtion utifrån ett klimatperspektiv. Är det ens möjligt?
Framtidens hållbara betesdrift behöver utvecklas och effektiviseras, det kräver öppenhet för nya samarbeten och ny teknik. Hur ser betesmarkerna ut idag, hur hägnar vi effektivt och vilken skötsel krävs? Är virituella stängsel en del av framtidens hållbara betesmarker? Vi vänder oss till dig som håller djur på bete och har intresse för betesdrift. Lyssna till föredrag från lantbrukare, myndigheter och forskare och dela med dig av egna erfarenheter.

Program

Ladda ner program i pdf-format här >>>

09.30 Registrering med frukostmingel 

10.00 Inledning
Caroline Dahrén, Gröna Möten hälsar välkommen.

10.10 Lönsamma naturbetesmarker
Karl-Ivar Kumm, SLU, berättar om naturbetenas betydelse och möjliga lösningar för framtidens hållbara betesdrift.

11.00 Länsstyrelsen satsar på biologisk mångfald och betesmarker i länet
Marina Bengtsson, Länsstyrelsen Västra Götaland. Det är viktigt att vi i Sverige bevarar den biologiska mångfalden och våra artrika naturbetesmarker. Hur kan du öka artrikedomen på din gård?

11.45 Hägna rätt med riktiga stängsel
Anders Råsberg, erfaren f.d. maskinkonsulent, har kunskap om djurägarens ansvar när det gäller inhägnader. Praktisk genomgång om hur du stängslar effektivt och säkert.

12.30 Lunch
Gröna Möten bjuder på enklare förtäring.

13.15 Hur ser regelverket för stängsling ut
Anders Råsberg fortsätter med att ge oss viktig kunskap om gällande regelverk.

13.45 Virituella stängsel – en alternativ teknik som kan bidra till fler betande djur?
Lotten Wahlund, RISE, berättar om pågående studie där man undersöker förutsättningarna för tekniken i Sverige samt ser till vilken påverkan på djurvälfärden och vilka djurslag som tekniken lämpar sig för.

 14.45 Frågepanel

 15.15 Vi avrundar

Seminariet är kostnadsfritt och vi bjuder på enklare förtäring. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 23-02-2020.
Vid frågor kontakta Caroline Dahrén, caroline.dahren@agrovast.se, 0708-29 09 18.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.