Forskning pågår för ett hållbart lantbruk

Datum/Tid
Datum - 01/10/2019
09:00 - 12:15

Plats
Gröna Klustret Nuntorp

Region
Västra Götaland


– AKTUELL TEKNIK FÖR EFFEKTIV VALLODLING OCH ÅKERMARKSBRUK

Lantbruket står inför många utmaningar för att klara ett ökat behov av både livsmedel och bioenergi. Hur utnyttjar vi marken mest effektivt? Och hur säkerställer vi att förändrade metoder och investeringar vi gör blir hållbara, ekonomiskt och miljömässigt?
Kom till Gröna Klustret i Nuntorp och ta del av ny forskning som vill visa på framtida möjligheter med ny teknik kopplat till vallodling, spannmålsodling, energiproduktion.

Gröna Möten vänder sig till lantbruksföretagare, rådgivare, studenter och forskare aktiva inom de gröna näringarna om med intresse för aktuell forskning och ny teknik. Detta evenemang möjliggörs genom Tillväxtverkets satsning på klusterplattformen S3-piloten.
Agroväst är som klustermotor för de gröna näringarna i Västra Götaland en av de 22 klustermotorer som ingår i S3-piloten. Evenemanget görs i samverkan med Gröna Klustret Nuntorp och Markväxt 05.

Fotokollage U Åkesson

Program

Ladda ner program i pdf-format här >>>

09.00 Inledning med kaffe och smörgås
Ulrika Åkesson, Gröna Möten, hälsar välkommen.

09.10 Ny digital teknik för spårbarhet genom spannmålskedjan
Janne Rundqvist, Agroväst, berättar om ny digital lösning som tas fram genom internationellt samarbete inom Horizon 2020-projektet Smart Agri Hubs. Genom datainsamling kopplat till enskilda
spannmålspartier kan man skapa en digital marknadsplats som möjliggör nya prissättningsmodeller och därmed ger utrymme för ökad lönsamhet för den enskilde lantbrukaren.

09.45 Webbapplikation som stöd för bekämpning av fusariumtoxiner
Thomas Börjesson, Agroväst, presenterar pågående arbete med innovation InfoFusion Fusarium. Genom bättre beslutsstöd om det aktuella läget gällande DON i framför allt havre kan vi dels bekämpa
svampinfektionen i rätt tid, men också mer selektivt där det verkligen behövs och på så vis stärka den biologiska mångfalden.

10.20 Diskussion om behov av ny teknik inom spannmålsodling

10.30 Praktisk information om hur du säkerställer hög spannmålsskörd
Lars Pettersson, Markväxt 05, ger oss senaste nytt om redan framtagna och användbara verktyg som integrerat växtskydd (IPM), vilket ger stöd för hållbar växtskyddsstrategi. Till exempel en god växtföljd,
precisionsodlingsteknik och hållbara metoder för fusariumbekämpning.

11.15 Uppbyggnad av utvecklingsplattform för bioraffinaderier i Västra Götaland/Midtjylland
Ulrika Åkesson, Agroväst, presenterar EU-projektet Green Valleys som under tre år utvecklar teknik där vallen är i fokus för både bioenergiproduktion och foderproduktion till idisslare. Hur säkerställer vi
effektivt markutnyttjande i framtiden?

11.50 Diskussion om möjligheterna med ökad vallodling i växtodlingssystemet

12.00 Gröna Klustret Nuntorp informerar

Efter evenemanget finns möjlighet att äta lunch i Nuntorps Gårdsbistro. Boka in om du önskar lunch i samband med anmälan.
Vid frågor om evenemanget kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-105630.

Detta evenemang möjliggörs genom medel från Tillväxtverket och Agrovästs arbete inom S3-piloten.

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.