Förädlad vallgröda ger flera avsättningskanaler

ÅRSMÖTESSEMINARIUM MED SVENSKA VALLFÖRENINGEN

29 oktober 2020 kom nya särskilda råd för Västra Götalandsregionen. I dessa råd uppmanas var och en att avstå från att delta i fysiska möten. Det gäller alltså inte enbart personer i riskgrupp eller personer med förkylningssymptom utan är en skärpning av de nationella rekommendationerna.
Agroväst Gröna Möten kommer med anledning av detta inte att genomföra planerade fysiska möten i Västra Götaland under perioden 29 oktober till 19 november 2020.

Svenska Vallföreningens planerade årsmöte ställs om till digitalt möte. Är du intresserad att delta i det digitala årsmötet som sänds digital meddela senast tisdagen den 17 november genom email till: lars.blyberga@outlook.com.

 

Program

PROGRAMMET UTGÅR PÅ GRUND AV SKÄRPTA RÅD FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN UNDER PERIODEN 29 OKTOBER TILL OCH MED 19 NOVEMBER.

09.30 Grön bioraffinering av gräs- och baljväxter
Samling på Naturbruksskolan Sötåsen för demonstration av Green Valleys testanläggning.

10.45 Avresa Sötåsen till Töreboda

11.00 Kaffe serveras i Aulan

11.10 Vallens betydelse för effektivt markutnyttjande
Christel Cederberg, Chalmers, beskriver möjligheterna med grön bioraffinering av gräs- och baljväxter för lokalt producerad bioenergi och proteinfoder.

11.30 Green Valleys testanläggning i Sverige
Anders Assarsson, Naturbruksskolan Sötåsen, beskriver arbetet med installation av den nya tekniken.

12.00 Enklare lunch

13.00 Årsmöte Svenska Vallföreningen

13.45 Vallens potential som proteingröda
Torsten Eriksson, SLU, ger oss det bredare forskningsperspektivet.

14.15 Grön biomassa som proteinkoncentrat till enkelmagade husdjur
Johanna Friman, SLU, presenterar aktuell forskning med grön biomassa som proteinkoncentrat till gris.

14.45 Fraktioner av grön biomassa som foder till idisslare
Torsten Eriksson, SLU, presenterar aktuell forskning med grön biomassa som fiber- och proteinfoder till idisslare.

15.15 Diskussion och summering av dagen
Rolf Spörndly, Svenska Vallföreningen.

15.45 Avslutning & kaffe 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

19 november 2020
09:30 - 15:45
,
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram