Finansieringsstöd för livsmedelsproducenter

Datum/Tid
Datum - 17/10/2019
09:00 - 13:00

Plats
Green Tech Park

Region
Skaraborg


– TEMADAG MED INFORMATION OM OLIKA FINANSIELLA STÖD FÖR ATT ÖKA TAKTEN PÅ DITT FÖRETAGANDE

Kom till en intressant temadag på Green Tech Park i Skara där vi ger dig aktuell information om hur du kan få hjälp att söka ekonomiskt stöd för utvecklingsprojekt som ger ditt företag ökade förutsättningar att möta konsumenters efterfrågan. Med externt finansiellt stöd kan du förverkliga dina affärsplaner och innovativa utvecklingsidéer som möter marknadsbehoven. Seminariet är kostnadsfritt och Gröna Möten bjuder på enklare förtäring. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 10-10-2019.


Foto: U Åkesson

Program

Ladda ner program i pdf-format här>>>

09.00 – 09.30 Registrering med fika

Inledning
Gröna Möten hälsar välkomna. Inledning av Claes Fahlgren, Skaraborgs Kommunalförbund:
Gröna näringar, en av Skaraborgs resursbaser.

Samverkansaktörer för ökad tillväxt inom de gröna näringarna i Västra Götaland
Klustermotor för grön innovation i Västra Götaland                    – Agroväst, Kristina Anderback
Innovationspartner för hållbar tillväxt i livsmedelsbranschen – Livsmedelsacceleratorn, Susanna Moore
Resurscentrum för småskaliga livsmedelsproduktion                – Lokalproducerat i Väst, Marcus Nyström

Om vikten av att bygga nätverk och utveckla sin egen beställarkompetens
Samarbete för mer regional mat                                                    – Affärsboosten, Ulrika Åkesson

10.40 Paus

10.50 Information om olika finansiella stöd
När du ska finansiera en tillväxtsatsning                                     – Almi, Maggie Malek
Kostnadsfri rådgivning för dig som vill starta nytt företag     – Nyföretagarcentrum, Eva-Maria Friberg
Finansieringsmöjligheter från Västra Götalandsregionen     – Västra Götalandsregionen,
Marianne Gustafsson

12.30 Lunch och eftersnack i caféet med möjlighet till enskilda och/eller gruppmöten.

Detta är ett samarrangemang mellan Agroväst, Lokalproducerat i Väst och Livsmedelsacceleratorn som tillsammans med Gröna Möten bjuder in dig som är livsmedelsproducent i Västra Götaland.
Vid frågor om evenemanget kontakta Ulrika Åkesson, ulrika.akesson@agrovast.se, 0703-10 56 30

Välkomna!

Anmälan

Bokningen är stängd för detta evenemang.