Ett steg mot klimatneutralt lantbruk

DEMONSTRATION AV ELDRIVNA INOMGÅRDSMASKINER

Efter IPCCS: senaste klimatrapport förstår vi att det nu är hög tid för lantbruket att ställa om från fossil till förnybar energi. Samtidigt visar regeringens nyligen publicerade utredning ”Vägen mot fossiloberoende lantbruk” att ”den stora andelen av företagen har svårt att föra vidare merkostnaderna i livsmedelskedjan och dessa får därmed en försämrad konkurrenskraft”. Just nu pågår ett nordiskt samarbetsprojekt där befintlig teknik inventeras och demonstreras för företagare inom agrara näringar för att visa på sätt att ta steg framåt. Agroväst arrangerar tillsammans med Naturbruksskolan Uddetorp en maskindemonstration. Fokus på eldrivna inomgårdsmaskiner och kompaktlastare. Inom detta område finns väl etablerad teknik som är ekonomiskt hållbara. Inspireras av forskare och samhällsdebattören Per Frankelius, Linköpings universitet. Provkör eldrivna maskiner som underlättar för kött- och mjölkproducenter. Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till lantbruksföretag och rådgivare med intresse för framtidens teknik som stöd för ett hållbart, lönsamt lantbruk.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs tryggt. Anmälan krävs och inför evenemanget sänds aktuell information ut. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 2021-10-11.

Program

13.00 Inledning
Vi samlas i ridhuset, Naturbruksskolan Uddetorp. Gröna Möten hälsar välkommen och Agroväst inleder med kort information om det nordiska samarbetet "Steg mot ett klimatneutralt lantbruk".

13.10 Teknikens betydelse för en lönsam omställning till fossiloberoende lantbruk
Per Frankelius, forskare Linköpings universitet, inspirerar och ger sin vision av det svenska lantbruket.

13.40 Presentation av maskinleverantörer
GJ Maskin AB – Avant
Söderberg & Haak – Weidemann
Skaraborgs trädgårdsmaskiner - Multione
Gunnars Maskiner AB – Kramer
Swecon – Volvo

14.00 Maskindemonstration inomgårdsmaskiner
Matig macka och kaffe serveras under tiden för demonstrationen.

15.00 Hur tar du nästa steg?

 

 

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

14 oktober 2021
13:00 - 15:30
Naturbruksskolan Uddetorp, Naturbruksskolan Skara
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram