En del av framtidens skogsbruk

ALTERNATIVT BRUKANDE AV SKOGEN GER FLER EKOSYSTEMTJÄNSTER

Det finns flera olika sätt och mål med hur man väljer att bruka sin skog. Många förväntningar som sägs finnas i skogsbruket på att leverera ekosystemstjänster, kan dessutom vara svåra att få ersättning för. Det vi kommer titta på under denna skogsexkursion är exempel på hyggesfria metoder med produktionsmål samt alternativ användning av mark som annars är obrukbar både till betesproduktion och skog. Här kombineras delar av planteringen med bete.

Målgrupp
Evenemanget vänder sig främst till dig som är intresserad av skogsbruk. Skogsägare, entreprenörer, rådgivare och andra intresserade inom skogsnäringen.

Om evenemanget
Hushållningssällskapet och Skogsstyrelsen arrangerar mötet tillsammans med Agroväst Gröna Möten. Det är kostnadsfritt att delta, sista anmälningsdag är den 5 april. Inför evenemanget sänds aktuell information till mötet ut till den e-post du anger vid anmälan. Har du frågor kontakta Caroline Dahrén, lokal samordnare Sjuhärad; caroline.dahren@agrovast.se eller 0708-29 09 18.

Program

10.00 Välkommen på skogsexkursion
Caroline Dahrén, Gröna Möten Sjuhärad, inledning med enklare frukostmingel och presentation av försöksgården Rådde Gård.

Vi förflyttar oss ut i skogen

Hyggesfritt, alternativ föryngringsform
Therese Ivarsson, Skogsstyrelsen och Johan Nyman, Hushållningssällskapet.
Visar i fält ett område som är stämplat för hyggesfritt skogsbruk. Vi får veta vad hyggesfritt innebär och metoder för brukande i praktiken. Vi kommer titta på områden med olika förutsättningar och diskutera för och nackdelar med detta skötselsystem.

12.15 Återsamling på Rådde för lunch

13.00 Agroforestry på tidigare obrukbar mark
Mathias Ek, Skogstekniker Borås Stad och Stefan Wallin, Rådde Gård.
Visar i fält och berättar om projektet Stationsmossen. Syftet är att använda marken på ett ekonomiskt och miljöanpassat optimalt sätt. Vi får se poppel planterad efter ett dikningssystem där en del är kombinerat agroforestry med poppel/bete och på den andra delen ser vi höglagd mossmark där poppel dominerar men även hybrid asp och al är planterad. Plantering utförd 2014.

14.30 Avslut
Caroline Dahrén, Gröna Möten Sjuhärad, sammanfattar och avslutar dagen.

Observera att vi kommer tillbringa största delen av dagen i skogen och förflytta oss med egna bilar mellan områden.

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

8 april 2022
10:00 - 14:30
Rådde Gård, . 51452 Länghem
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram