Ekonomi i jordhälsa?

Alnarpskonferensen 2021 fokuserar på jordhälsans betydelse för lönsamheten. Välkomna till en digital djupdykning – allt börjar och slutar med tillståndet i jorden! 

Det finns flera spännande initiativ till konkurrenskraftiga affärsmodeller som framhäver markens bördighet för en hållbar och ökad svensk livsmedelsproduktion. Kan förbättrad jordhälsa kopplas till bättre lönsamhet i det enskilda företaget? Och hur påverkar politiska beslut och marknadens drivkrafter tillståndet i jorden? 
Lantbrukare med praktisk erfarenhet av conservation agriculture och regenerativt jordbruk beskriver utmaningarna, handels- och marknadsaktörer visar exempel där hållbarhet blir en ekonomisk drivkraft. SLU:s främsta markforskare och Jordbruksverkets CAP-expert ger aktuella bilder av läget och det viktiga politiska sammanhanget i dialog med engagerade debattörer. Svante Kaijser, lantbrukare, entreprenör och agronom håller i dagen som är digital via zoom.

Anmälan>>>

9.00 Introduktion
9.15 Varför ekonomi i jordhälsa?
9.20 Vad är utmaningarna? Företagare i samtal.
9.50 Hur når vi lönsamhet från bonden till tallriken?
10.30 Teknisk paus
10.50 Drivkrafter- arbeta med hållbarhet
12.00 Lunch
13.00 Vad säger forskningen?
13.50 Vi rör på oss!
14.00 Diskussion och samtal
14.50 Avslut
15.00 Slut för idag!

Arrangörer i samverkan: SLU Partnerskap Alnarp, SLU Kompetenscentrum Företagsledning, RådNu, Agroväst Gröna Möten och LRF Skåne

Program

Svante Kaijser, lantbrukare och entreprenör  håller i dagen. Han är en markintresserad lantbrukare och entreprenör utanför Trollhättan. En carbon cowboy utan kor. Har varit i USA och gått kurs för jordhälsogurusarna Archuletta & Brown. Har varit moderator i flera år på Ekogalan i Stockholm.

Thomas Keller, professor i markmekanik och jordbearbetning vid SLU Uppsala. Hans forskning syftar till att förstå effekterna av brukningsmetoder (t.ex. jordbearbetning, växtföljd) och naturliga processer (t.ex. biologisk aktivitet, upptorkning) på markens struktur och dess dynamik, och hur detta påverkar markens olika funktioner.

Katarina Hedlund, professor i miljövetenskap vid den biologiska institutionen på Lunds universitet samt biträdande prefekt vid Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC. I hennes markekologiska forskning studeras biologisk mångfald hos markorganismer, genom molekylära studier av mikroorganismer och deras genetiska mångfald och funktioner. Hur samverkar de med varandra och sin omgivning och hur påverkas de av exempelvis olika jordbruksmetoder?

Roland Höckertagronom som driver lantbruksföretag med ekologisk produktion sedan 1997 och som har påbörjat en resa mot regenerativt lantbruk. Gården har tre huvudsakliga produktionsben; Utsädesproduktion (spannmål, trindsäd och vallfrö) inkl renseri, Äggproduktion inkl egen foderproduktion, och  Spannmål och trindsäd för humankonsumtion. 

Jan Jönsson är lantmästare och driftsledare för Ly-Ros Lantbruk HB utanför Helsingborg, tre gårdar som drivs i ett driftsbolag med sammanlagt 1 850 hektar. Målet är att genom conservation agriculture på sikt kunna bruka den nordvästskånska leran på ett sätt som är bra för jorden och bra för företaget. Idag odlas spannmål, oljeväxter och åkerbönor.

Märta Jansdotter Aguirre är VD för Gröna Gårdar – ett västsvenskt företag som erbjuder ekologiskt, betesbaserat och hängmörat kött. Inspiratör när det gäller regenerativt lantbruk, hållbar köttproduktion och Holistic Management. Har bland annat hållit ett TEDx-talk på temat ”Ruminant for a healthier world”.

Jon Orvendal, markintresserad agronom, lantbrukare i Västra Uppland och  rådgivare på Nordisk råvara. Driver idag eget rådgivningsföretag med fokus på ekologisk och regenerativ växtodling samt frågor som berör markbördighet. Arbetar sedan två år tillbaka med att förbättra jordhälsan hos Nordisk råvaras odlare.  

Anna Henning Moberg, passionerad matkreatör. Har tidigare drivit egen matbyrå inom kommunikation-, affärs- och produktutveckling samt att utvecklas i mer hållbar riktning. På Axfoundation är Anna projektutvecklare för Torsåkersprojektet – Axfoundations utvecklingscentrum för framtidens hållbara livsmedel. Där har hon bland annat utvecklat Svensk Baljväxtfärs som belönades med priset Årets Hållbarhetsinitiativ på Dagligvarugalan tidigare i år.

Emil Olsson, VD, lantbrukare och entreprenör inom ekologisk odling. Driver Slätte Gård – en av de största enskilt ägda KRAV-gårdarna utanför Töreboda. Bjuder varje år in till Slätte Ekodag, en kunskapsdag för ekoodlare och nyfikna konventionella. Delägare och styrelseledamot i Nordisk Råvara och odlar även gråärt till dem. 

Martin Kihlberg, Landshypotek, chefsjurist och hållbarhetschef Landshypotek Bank AB, ansvarig för bankens arbete med gröna obligationer.

Jessica Johansson, Miljömatematik, projektledare för Svensk Kolinlagring. Svensk Kolinlagring är ett samarbete för att återställa klimatet genom mer kol i marken, bättre lönsamhet i lantbruket och en tryggad livsmedelsförsörjning. De bygger ett system som kopplar ihop olika aktörer för att möjliggöra ökad kolinlagring på svenska gårdar och ge lantbrukaren betalt för en ny jordbruksprodukt - kolinlagring.

Bengt Jonsson, Jordbruksverket, utredare och expert inom bla. EU:s jordbrukspolitik.

Peter Sylwan, erfaren journalist med inriktning på forskning och vetenskap i de gröna näringarna.

 

 

27 januari 2021
09:00 - 15:30
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram