Digital teknik för lönsam och flexibel betesdrift

WEBINARIUM BASERAT PÅ RAPPORTEN "DIGITALISERAD TEKNIK FÖR ATT FRÄMJA BETESDRIFT*"

Fortsatt och utökad vård av våra naturbetesmarker är av mycket stort intresse för samhället ur flera aspekter. Betesdrift behövs för att uppfylla livsmedelsstrategins mål samt för att främja alla natur- och kulturvärden som är kopplade till betesmarkerna. Betet är också en värdefull foderresurs. Betesdriften måste även vara hållbar ur alla aspekter inklusive lönsamhet, djuromsorg och arbetsmiljö. Med Jordbruksverkets rapport som utgångspunkt bjuder KSLA tillsammans med flera samverkansaktörer in företagare, rådgivare och övriga med engagemang och intresse för ämnet. Dagen inleds med en inspirationsdel där digitala lösningar för olika tillämpningsområden presenteras. Därefter förs diskussioner i grupp med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och kunskaper.

Agroväst Gröna Möten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att detta evenemang endast genomförs som ett webinarium med anledning av skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Västra Götaland . Anmälan till fysiskt möte i Skara är därmed stängd. Du anmäler dig till webinariet direkt till KSLA >>>

*Rapport 2020:10, Digitaliserad teknik för att främja betesdrift, kan hämtas här. Den är en del av regeringsuppdraget ”CAP och hållbarhet”, ett samverkansprojekt mellan Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Riksantikvarieämbetet för att följa och utvärdera miljöeffekterna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Program

08.45 Samling och uppkoppling med digitalt mingel.

9.00 Välkommen och inledning
Eva Pettersson, akademisekreterare och VD, KSLA inleder tillsammans med Inger Pehrson, ledamot, KSLA

9.15 Presentationer utifrån tillämpningsområdena:

- Journalföring och registrering
- Övervakning och tillsyn
- Stängsling av djur
- Produktions- och planeringsstyrning

10.30 Paus

11.00 Gruppdiskussioner

- Vilka ytterligare möjligheter och begränsningar ser vi i de digitala tekniker som presenterats?
- Vilka frågeställningar kräver insatser av myndigheter och politiker respektive av näring och bransch?
- Var behövs utökade och innovativa lösningar för att stärka förutsättningarna för hållbar betesdrift?

12.00 Redovisning från gruppdiskussionerna och sammanfattning

13.00 Avslutning

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

11 november 2020
09:00 - 13:00
SLU Smedjan Hernquistsalen, Gråbrödragatan 7 Skara
Skaraborg

Samarrangörer

Agroväst Gröna Möten Västra Götaland och Halland
Verksamheten i Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:

Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram