Demodag småskalig produktion av fordonsgas med askfilter

ASKFILTERANLÄGGNING

Den 8 september arrangeras en demodag med fokus på småskalig uppgradering av biogas till fordonsgaskvalitet med hjälp av biobränsleaska och tanklösningar som möjliggör användning av egenproducerad fordonsgas. Dagen kommer att bestå av föredrag, paneldiskussioner, utställningar, rundvandring och invigning av den nya fullskaliga filteranläggningen på Naturbruksskolan Sötåsen. För dig som inte kan delta fysiskt finns det möjlighet att vara med digitalt fram till lunch.

Evenemanget är kostnadsfritt och vänder sig till dig som är intresserad av biogasfrågor och användning av aska. Seminariet är ett samarrangemang mellan Naturbruksförvaltningen, RISE, och Agroväst Gröna Möten. Inför evenemanget sänds aktuell information om mötet ut till den e-postadress du anger i anmälan. Vid frågor kontakta madeleine.vendel@agrovast.se 0761 07 81 73. Anmäl dig enkelt via www.gronamoten.se senast 1 september. Varmt välkommen!

Vill du läsa mer om askfilterkonceptet? Gå in här

 

Har du något som du vill ställa ut på mässan inom detta område så kontakta nils.finnstedt@ri.se

Program

09.30 Registrering med kaffe och smörgås
Madeleine Vendel, Agroväst Gröna Möten hälsar välkommen.

Föredrag och paneldiskussioner i aulan

10:00 Introduktion, Paula Bäckman Naturbruksfövaltningen
10:10 Biogasuppgradering med askfilterteknik – Johan Andersson Rise, Mattias Mårtensson, Västra Götalandsregionen
10:25 Fordonsgasmarknaden nu och i framtiden – Björn Isaksson Biodriv Öst
10:40 Tankning och distribution av fordonsgas – Hans Kättström, Nordic Gas Sollutions
10:55 Paneldialog användning av fordonsgas – New Holland, Isuzu, Rise, Biodriv Öst mfl
11:15 Paus
11:35 Askåterföring och asklogistik – Stefan Andersson, Skogsstyrelsen. Nils Finnstedt, Rise
12:00 Paneldialog asktillgång och återföring - Södra, Svensk näringsåterföring, Skogsstyrelsen mfl
12:20 EU-finansierad rådgivning om lantbruksbaserad biogasproduktion på gården – Biogasrådgivare Johan Benjaminsson, Gasefuels AB
12:35 Ekonomisk kalkyl för biogasuppgradering med askfilter – Henrik Olsson, RISE

13.00 Lunch
Agroväst Gröna Möten bjuder på lunch på Sötåsens restaurang Foderbordet.

14.00 Invigning och rundvandring Sötåsens askfilteranläggning
Ulf Eriksson, ordförande och Joakim Sjöling, vice ordförande, Naturbruksstyrelsen Västra Götalandsregionen.

15.30 Mässa, fika och mingel i maskinhallen
Visning av biogastraktor, biogasbilar, entreprenörer, skogliga aktörer, mm

17.00 Avslut

      

 

 

Medverkan finansieras med medel från Jordbruksverkets projekt Minskad klimatpåverkan - demonstrationer och information

• Ökad återföring av träaska till skogsmark vid uppgradering av biogas samfinansierat av Vinnova.
• Gårdsbaserad produktion av fordonsgas med askfilterteknik finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling via EIP.

 

22-09-07 arrangeras det genom Gröna Möten flera evenemang under dagen med Green Valleys projektet och Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk. På eftermiddagen är det även en skogskväll på temat askåterföring i Töreboda med visning av askspridare i fält. Se program och anmäl dig på www.gronamoten.se

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

8 september 2022
09:30 - 17:00
Naturbruksförvaltningen Sötåsen, . Töreboda
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram