Bli klimatsmart spannmålsproducent

SÄKRARE DATA GER BETALNINGSBARA MERVÄRDEN

Spårbarhet ner till gårdsnivå efterfrågas inom spannmålsindustrin. Vi ser allt oftare regional härledning av råvara, redovisning av CO2-ekvivalenter och ekosystemtjänster i marknadsföring av produkter. Detta öppnar upp för möjligheter till ett högre pris om man kan visa upp data som styrker dessa mjuka mervärden. Torbjörn Djupmarker, Hedåkers Säteri i Grästorp, ser affärsmöjligheterna för bonden i att redovisa egen data som visar på gårdens klimatavtryck inom växtodlingen. Han ingår som superanvändare för ett nytt simuleringssystem framtaget inom EU-projektet Smart Agri Hubs, Valued Grain Chain, där data från flera källor kombineras och presenterar klimatavtrycket för ett enskilt spannmålsparti. Flera viktiga kvalitetsparametrar kan också läggas till samt att man får spårbarhet från fält till lagerficka för partiet, vilket kan ge ett bättre förhandlingsläge gentemot spannmålsköpare än tidigare. Smart Agri Hubs bjuder tillsammans med Agroväst Gröna Möten in till ett teknikwebinarium riktat till dig som är yrkesverksam inom spannmålsproduktion, från odling till kvarn.

Anmäl dig nedan senast 14 januari. Du får en länk strax före webinariet per email.

Program

PROGRAM

08.45 Digitalt mingel
Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten, hälsar välkomna.

09.00 Moderator inleder
Janne Rundqvist, Agroväst

09.15 Digitala data ger ökad betalningsvillighet?
Fredrik Nilsson, Berte Qvarn, beskriver behoven från förädlingsledet.

09.30 Verktyg som gör jobbet enklare
Valued grain chain, ett verktyg som adderar mervärden till enskilda spannmålspartier.
Janne Rundqvist, Agroväst
Proteinprognosverktyg som ger en säkrare bedömning än tidigare om vilka proteinhalter man kan förvänta sig på olika fält.
Thomas Börjesson, Agroväst
Grain Cloud, ett verktyg som effektiviserar din spannmålslagring.
Jens Juul/Matilda von Rosen

10.30 Paus

10.40 Automatisk insamling av data ger effektivt beslutsstödsystem 
Johan Martinsson, Dataväxt, beskriver trender inom beslutsstödsystem inom spannmålsodling

10.50 Mätmetoder för att synliggöra klimatavtryck i spannmål
LUKE Finland,  visar hur simuleringsverktyg bidrar till att öka värdet på enskilda spannmålspartier.

11.00 Det lönar sig att bli digital bonde
Torbjörn Djupmarker, lantbrukare Grästorp, berättar om den nya tekniken och delar med sig av både fallgropar och möjligheter med att testa och använda nya digitala verktyg som adderar mervärden på enskilda spannmålspartier.

11.20  Sammanfattning

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

19 januari 2021
08:45 - 12:00
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Skaraborg

Samarrangörer

Agroväst Gröna Möten Västra Götaland och Halland
Verksamheten i Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:

Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram