Biokol på nötköttsgård med biogas

BLI KLIMATSMART OCH MINSKA DINA UTSLÄPP AV AMMONIAK OCH VÄXTHUSGASER

Med fokus på klimatlindrande åtgärder vill vi ge dig med intresse för hållbar nötköttsproduktion resultat från nyligen genomförda försök med biokol i djupströbädd. På Rådde Gård, Hushållningssällskapet Sjuhärad, har försök genomförts både vad gäller effekt i djupströbäddens ammoniakavgång, påverkan på djuren och effekt på rötning av djupströbädden. Vi redogör för de klimatlindrande effekterna från försöken och visar enkla ekonomiska beräkningar.

Gröna Möten Sjuhärad arrangerar webbinarium tillsammans med Hushållningssällskapet Sjuhärad, som har lett projektet "Biokol för minskat utsläpp av ammoniak och växthusgaser på nötköttsgård med biogas". Partners i projektet som delger resultat är även Sveriges Lantbruksuniversitet och Hushållningssällskapet Jämtland. I övrigt deltagande partners och finansiärer är Jordbruksverket, Emåmejeriet och AKEMA AB.

Anmäl dig nedan senast 5 maj på gronamoten.se. Du får en länk strax före webbinariet per email.

Program

09.45 Digitalt mingel med Gröna Möten Sjuhärad

10.00 Välkommen
Caroline Dahrén, Gröna Möten Sjuhärad, hälsar välkommen och presenterar dagens seminarium.

Inledning
Elisabet Nadeau, forskningsledare Hushållningssällskapet Sjuhärad, berättar utifrån rollen som projektledare bakgrunden och hur försöken genomförts.

Svart är det nya gröna - introduktion till biokol
Cecilia Hermansson, projektledare Hushållningssällskapet Sjuhärad, förklarar vad biokol är och hur man kan använda det.

Hantering av biokol till djupströbädd
Stefan Wallin, försökstekniker Rådde Gård, är den som praktiskt använt biokolen i bädden. Stefan går igenom hantering och inverkan på djuren.

Emission av ammoniak och växthusgaser från djupströbädden under stallperioden
Knut-Håkan Jeppsson, forskare vid institutionen för biosystem och teknologi, SLU Alnarp, har under försökets gång provtagit bädden vid flertalet tillfällen för att mäta växthusgaser.

Biokolens effekt på rötning av djupströbädden
Karin Ahlberg Eliasson, senior rådgivare Hushållningssällskapet Jämtland, visar på resultat när djupströbädden rötats i kontinuerliga biogasreaktorer.

Ekonomi med biokol i djupströbädd och i biogasproduktionen
Ola Hallin, försöksledare Hushållningssällskapet Sjuhärad, har räknat på ekonomi med att tillföra biokol i djupströbädd.

12.10 Frågor och avslutning
Elisabet Nadeau sammanfattar.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

7 maj 2021
10:00 - 12:30
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Sjuhärad

Samarrangörer

Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:
Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten  Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram