Biogas – ett bättre bränsle för miljön?

RAPPORTSLÄPP ÖKNING AV LANTBRUKSBASERAD BIOGAS (ÖLB)

Biogas är ett förnybart bränsle som skapas genom nedbrytning av organiskt material i en syrefri miljö. Produktionen av biogas är ett cirkulärt system som både producerar energi och biogödsel. Biogasproduktion är på så vis en viktig del i övergången till ett hållbart energisystem och förbättrad klimat- och miljönytta.

Kunskap och metoder för effektiv skötsel av biogasanläggningar
Under perioden 2018-2021 har projektet "Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion" följt anläggningar med gårdsbaserad biogasproduktion över hela Sverige. Detta med syfte att följa upp, utvärdera, effektivisera och mäta dess klimatpåverkan. Det övergripande målet har varit att utveckla metoder och kunskap om effektiv skötsel och drift av biogasanläggningar som leder till ökad biogasproduktion och förbättrad klimat- och miljönytta. Projektet visar på goda exempel inom teknik och process för den lantbruksbaserade biogasproduktionen och tar fram system för egenkontroll och utveckla metoder för uppföljning.

Målgrupp
Evenemanget vänder sig främst till dig som är lantbrukare, rådgivare, student och även till övriga med intresse för klimat- och biogasfrågor. Det är kostnadsfritt att delta, sista anmälningsdag är den 6 mars.

Om evenemanget
Webbinariet är ett samarrangemang av Hushållningssällskapet Sjuhärad, Hushållningssällskapet Halland och Gröna Möten. I samband med webbinariet lanseras slutrapporten: ”Ökning av lantbruksbaserad biogas” som finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Har du frågor kontakta Caroline Dahrén; caroline.dahren@agrovast.se eller 0708 29 09 18.

Program

13.00 Välkommen!
Caroline Dahrén, AGM, hälsar välkommen ihop med Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad.

13.05 Introduktion till projektet "Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion
Cecilia Hermansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad, berättar om projektet och går igenom de övergripande resultaten. Går det att öka biogasproduktionen på gårdsanläggningar?

13.25 Metanläckage och minskade metanemissioner
Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland. Biogas består till största delen av metan. Alla biogasanläggningar läcker lite metan. Var läcker det och vad kan man göra åt det?

13.40 Biogas=klimatsmart?
Maria Berglund, Hushållningssällskapet Halland, har gjort en klimatstudie i projektet. Här kommer hon berätta mer om huruvida en biogasanläggning minskar växthusgasutsläpp.

14.10 Sammanfattning och frågestund
Cecilia Hermansson, projektledare, leder frågedialogen.

14.30 Avslut

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

8 mars 2022
13:00 - 14:30
Digital Mötesplats, Teams .
Sjuhärad

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram