Är vätgas framtidens energibärare?

DIGITAL KUNSKAPSTRÄFF OM MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED VÄTGAS INOM LANTBRUKET

Det har under lång tid talats om vätgasdrivna lantbruksfordon. I oktober i år lanserades äntligen den första vätgastraktorn. Att blanda i vätgas i traditionella dieselmotorer är en lösning. Men det finns även innovationer som ger en komplett grön energikedja där vätgas fungerar som energibärare som lagrar och transporterar energi ur alla typer av förnyelsebara energikällor. Detta ökar intresset för vätgasproduktion i världen. Hydrogen Council - ett konsortium av +90 företag från fordonsindustrin, olja och gas, industriell gas och utrustning - förutspår i  januari 2020 att produktionen av energi från vätgas sannolikt kommer att öka avsevärt inom en snar framtid. Vart befinner vi oss i utvecklingen av vätgaslösningar för lantbruk i Sverige? Vilka affärsmöjligheter finns för lantbruksföretag att producera vätgas för en förväntad ökande marknad? Hur kan vätgasproduktion kombineras med biogas, sol- och vindkraft?

LRF i Falköping arrangerar tillsammans med Vätgas Sverige och Agroväst Gröna Möten en digital kunskapsträff för företagare inom de gröna näringarna med intresse för temat.
Vi använder Microsoft Teams för uppkoppling till träffen. Du som anmäler dig får en länk till mötet. Anmäl dig enkelt på www.gronamoten.se senast 30 november.

Program

18.15 Digitalt mingel där du kan testa ljud och bild före start.

18.30 Inledning av LRF:s kommungrupp i Falköping, Wanja Wallemyr

Agroväst Gröna Möten ger information om upplägg och mötesteknik, Ulrika Åkesson

Vätgas Sverige, Björn Aronsson, berättar om hur man ser på utvecklingen inom EU och i Sverige
Hur kan man göra i stor eller liten skala regionalt och lokalt? Vilka affärsmöjligheter finns för lantbrukare att producera vätgas och vilka andra produkter kan utvecklas i samband med vätgasproduktion?

Ca 20.00 Sammanfattning av Wanja Wallemyr.

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

2 december 2020
18:30 - 20:30
Digital mötesplats, Gråbrödragatan 11 53223 SKARA
Skaraborg

Samarrangörer

Gröna Möten
Agroväst Gröna Möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Verksamheten Agroväst Gröna Möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram