VIKTIG INFORMATION Alternativa korta matkanaler - ANDELSJORDBRUK

VIKTIG INFORMATION!

Evenemanget kommer ej att genomföras då det är få deltagare anmälda. Till dig som är anmäld kommer särskild information att sändas via mail.

HANDELSVÄGAR SOM STÄRKER OCH ÖKAR LOKAL HANDEL

Intresset för lokal mat och regionalt producerade råvaror har ökat under de senaste åren. Den lokala maten är fortsatt en stark trend, och det behövs hitta enklare lönsamma handelsvägar när man som lokal livsmedelsproducent vill skala upp sin verksamhet.

Är du intresserad av andelsjordbruk som handelsväg? På Angereds gård i Göteborg ges du möjlighet att lyssna till Lilla jordbrukets grönsaksansvarige Olle Olsson. Lilla jordbruket är KRAV-certifiera­de och firade 2021 fem år av odlande, vilket innebär stor erfarenhet och utveckling av andelsjordbruk. Som andelsägare blir du en del i att stötta ett lokalt småskaligt jordbruk. Andelsjordbruket ger odlaren en stabil ekonomi för att planera och odla och andelsäga­ren en lokalt producerad gröda med en inblick i odlingsprocessen av sin mat.

Livsmedel är sedan länge ett prioriterat branschområde för Västra Götalandsregionen. Robin Kalmendal, regionutvecklare, deltar och ger oss en inblick i utvecklingsarbetet där regionen kommer att ha ett ökat fokus på omställning till ett hållbart livsmedelssystem där produktion av livsmedel i Västra Götaland står i centrum, men även insatser för hållbar konsumtion finns med på agendan.

Naturbruksför­valtningen arrangerar tillsammans med Agroväst Gröna Möten, Lokalproducerat i Väst och Länsstyrelsen Västra Götaland en branschinriktad temaserie där vi lyfter både regio­nala skillnader och branschspecifika möjligheter. Evenemangen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom livsmedelsproduktion, men välkomnar även dig som är intresserad av ämnet och av alternativa korta matkanaler. Anmälan krävs, skriv i meddelanderutan om du deltar fysiskt eller digitalt. Begränsat antal vid fysiskt deltagande. Inför evenemanget sänds aktuell information och länk ut. Vid frågor kontakta Madeleine Vendel, madeleine.vendel@agrovast.se, 0761-07 81 73. Anmäl ditt deltagande genom att registrera dig på www.gronamoten.se senast 2022-04-05. 

Program

16.00 Inregistrering med mingel och fika
Kaffe och te med enklare smörgås.

16.15 Välkomna på plats och digitalt
Inledning av Naturbruksförvaltningen och Agroväst Gröna Möten som hälsar oss välkomna till Angereds gård i Göteborg.

16.25 Presentationsrunda
Kort presentation av deltagare på plats och digitala deltagare skriver en hälsning i chatten.

16.35 Ny regional utvecklingsstrategi
Robin Kalmendal, regionutvecklare, ger oss en inblick i regionens arbete och vad som görs för lokal mat.

17.00 Alternativa korta matkanaler
Marcus Nyström, Lokalproducerat i Väst, ger praktiska tips utifrån olika handelsvägar för livsmedel i Göteborg.

Den offentliga mataffären
Pernilla Fischerström, Länsstyrelsen Västra Götaland, beskriver processen och möjligheten med offentlig upphandling inom Göteborgsregionen.

Lilla jordbrukets andelsjordbruk
Olle Olsson, Lilla jordbruket, delger hur andelsjordbruk bedrivs samt reflektioner från odlingssäsongen 2021 där blompass var en nyhet.

19.30 Avslut

 

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

7 april 2022
16:00 - 19:30
Naturbruksförvaltningen Angereds Gård, . 42456 GUNNILSE
Västra Götaland

Samarrangörer

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram