Affärsmöjligheter kring gröna proteiner i livsmedelsindustrin

DIALOGMÖTE OM PROTEINSKIFTETS MÖJLIGHETER REGIONALT

Välkommen till Grästorp och en heldag på temat lokala gröna proteiner. Producenter och kommuner möter forskningen och livsmedelsindustrin för att få inspel och diskutera kring potentiella affärsmöjligheter kring gröna proteiner för humankonsumtion i Västra Götaland. Under dagen får deltagarna ta del av pågående forskning kring så väl odling som förädling av gröna proteiner. Representanter från livsmedelsindustrin delar också med sig av de möjligheter och utmaningar de ser.

Agroväst Gröna Möten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs på ett tryggt sätt. Alla deltagare får aktuell information inför evenemanget. Viktigt att du anmäler dig nedan senast 14 september 2021. Antalet platser är begränsat.

Program

09.30 Fika och registrering

10.00 Inledning
Agroväst Gröna Möten tillsammans med Rätt från slätt hälsar välkomna och introducerar dagen.

10.20 Vad är egentligen proteiner?
Robin Kalmendal, agronom och regionutvecklare Västra Götalandsregionen, ger oss bakgrund.

10.45 Åkerböna till lunch? Utmaningar och möjligheter med grönskördade bönor för humankonsumtion
Thomas Börjesson, forskare och projektledare Agroväst, presenterar pågående projekt med grönskördade färska åkerbönor för humankonsumtion.
Cecilia Sassa Corin, Matkonsult, presenterar satsningens utåtriktade aktiviteter som ska samla t ex kockar, måltidschefer för att knyta kontakter genom värdekedjan, inspirera och förmedla kunskap om svenskodlade gröna åkerbönor.

11.50 Växtprotein som industriråvara
Evelina Höglund, RISE, presenterar hur vi kan skapa nya värdekedjor och innovationer för livsmedelsindustrin med gröna proteiner.

12.10 Lunch

13.00 Produktutveckla med gröna proteiner
Hans Mathiasson, produktutvecklare Atria, talar om hur gröna  proteiner kan användas som insatsråvara.

13.30 Odling och bearbetning av ärtor
Emil Olsson, Slätte Gård, delar med sig av erfarenheter av att odla och förädla grön och grå ärta.

14.00 Fika

14.15 Diskussion
Vad tänker vi i rummet?

15.00 Avslutning

 

 

Bokningar

Bokningen är stängd för detta evenemang.

21 september 2021
09:30 - 15:00
Grästorp Konserthus, Österlånggatan 11 46730 Grästorp
Skaraborg

Samarrangörer

Agroväst Gröna Möten Västra Götaland och Halland
Verksamheten i Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:

Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram