Affärsmöjligheter kring gröna proteiner i livsmedelsindustrin

DIALOGMÖTE OM PROTEINSKIFTETS MÖJLIGHETER REGIONALT

Välkommen till Grästorp och en heldag på temat lokala gröna proteiner. Producenter och kommuner möter forskningen och livsmedelsindustrin för att få inspel och diskutera kring potentiella affärsmöjligheter kring gröna proteiner för humankonsumtion i Västra Götaland. Under dagen får deltagarna ta del av pågående forskning kring så väl odling som förädling av gröna proteiner. Representanter från livsmedelsindustrin delar också med sig av de möjligheter och utmaningar de ser.

Agroväst Gröna Möten följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och säkerställer att evenemanget genomförs på ett tryggt sätt. Alla deltagare får aktuell information inför evenemanget. Viktigt att du anmäler dig nedan senast 14 september 2021. Antalet platser är begränsat.

Program

09.30 Fika och registrering

10.00 Inledning
Agroväst Gröna Möten tillsammans med Rätt från slätt hälsar välkomna och introducerar dagen.

10.20 Vad är egentligen proteiner?
Robin Kalmendal, agronom och regionutvecklare Västra Götalandsregionen, ger oss bakgrund.

10.45 Åkerböna till lunch?
Thomas Börjesson, forskare och projektledare Agroväst, presenterar pågående projekt med grönskördade färska åkerbönor för humankonsumtion.

11.10 Växtprotein som industriråvara
Lina Svanberg, RISE, presenterar hur vi kan skapa nya värdekedjor och innovationer för livsmedelsindustrin med gröna proteiner.

11.30 Produktutveckla med gröna proteiner
Hans Mathiasson, produktutvecklare Atria, talar om hur gröna  proteiner kan användas som insatsråvara.

12.00 Lunch

12.45 Odling och bearbetning av ärtor
Emil Olsson, Slätte Gård, delar med sig av erfarenheter av att odla och förädla grön och grå ärta.

13.15 Hur kan Västra Götaland möta ett proteinskifte - vilka effekter och risker för vår hälsa?
Cecilia Mayer-Labba, forskare Chalmers, talar om utmaningar med proteinskiftet och vilka hälsoeffekter och risker det kan föra med sig. Hon berättar även om aktuella forskningsinsatser.

14.00 Fika

14.15 Diskussion
Vad tänker vi i rummet?

15.00 Avslutning

 

 

Bokningar

Ja
Nej

Så hanterar vi personuppgifter >>

Ja
Nej

Så hanterar vi personuppgifter >>


21 september 2021
09:30 - 15:00
Grästorp Konserthus, Österlånggatan 11 46730 Grästorp
Skaraborg

Samarrangörer

Agroväst Gröna Möten Västra Götaland och Halland
Verksamheten i Agroväst Gröna Möten möjliggörs genom:

Gröna Möten Sjuhärad
Verksamheten i Gröna Möten Sjuhärad möjliggörs genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram