Gröna Möten arrangerar digitala möten

24 april, 2020

“Vi vill erbjuda vårt nätverk av företagare inom de gröna näringarna en möjlighet till dialog med experter och andra företagare även nu i en tid då det finns begränsningar i hur vi genomför fysiska möten. Gröna Mötens digitala mötesplats bygger fortsatt på att det ska vara lokalt, enkelt och med aktuella teman”, berättar Ulrika Åkesson, projektledare Gröna Möten. Två evenemang finns redan nu uppe och kommer hållas under maj månad. Dessa riktar sig framför allt till småskaliga livsmedelsproducenter och berör hur företagare navigerar för framtiden under coronatider. 13 maj är det fokus på aktuella affärer inom offentlig verksamhet. Är du nyfiken på hur du tar nästa steg och hur du lyckas med leveranser till skola, äldreomsorg och skola? 20 maj handlar dialogen om hur vi hanterar kompetensförsörjningen på sikt när vi tvingas korttidspermittera eller när kompetensen inte finns tillgänglig på grund av reserestriktioner.

De digitala mötena görs enkelt via Teams. Gröna Möten kommer erbjuda fysisk plats och uppkoppling i Skara och Länghem för de som önskar. Ulrika påminner om att Gröna Möten har en beredskapsplan och håller sig kontinuerligt uppdaterade om smittspridningsläget gällande corona-viruset. Evenemangen riskbedöms i enlighet med Folkhälsomyndighetens riskbedömningstabell för evenemang. Hänsyn tas även till genomförbarhet utifrån lokala förutsättningar vid varje enskilt evenemang. 

Läs mer om Gröna Mötens evenemang på Facebooksidan eller på webbsidan.
Säkra att du får uppdaterad aktuell information genom att prenumerera på Gröna Mötens Nyhetsbrev

Välkomna till Gröna Möten!

Ulrika, Madeleine, Ann och Caroline

Om Gröna Möten

Gröna Möten har till uppdrag att sprida kunskap baserat på aktuell forskning och ny teknik. Detta i dialog mellan forskare, företagare och intressenter inom de gröna näringarna. Gröna Möten samverkar med en rad aktörer inom de gröna näringarna och lägger stort fokus vid de lokala möjligheterna och aktuella behoven hos yrkesverksamma företagare.
Gröna Möten drivs av Agroväst Livsmedel i Skara. Gröna Möten Skaraborg finansieras av Sparbanken Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund. Gröna Möten Sjuhärad finansieras genom Leader Sjuhärad med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Just nu genomförs en förstudie i Halland där vi bygger för framtida samverkan i att sprida viktig kunskap för ett hållbart lantbruk och förädling. Förstudien finansieras av Region Halland och LRF.

 

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram