Grön rehabilitering – en lönsam behandlingsform

12 mars, 2018

Under ett studiebesök på GreveGarden utanför Lidköping fick vi förmånen att lyssna till Eva Sahlin, fil Dr Västra Götalandsregionen. Eva har forskat i ämnet naturunderstödda interventioner. I den forskningen som publicerats definieras att grön rehabilitering innehåller 3 delar nämligen tillgång till speciellt utvald natur/ designad trädgård, ett multidisciplinärt team där professioner från hälso-och sjukvården och den gröna sektorn tillsammans planerar och genomför programmet samt terapeutiska aktiviteter.

Eva har under många år studerat den verksamhet som utvecklats och bedrivs inom Gröna Rehab i Göteborg. Verksamheten, som idag är permanent, ligger i anslutning till Botaniska Trädgården och riktas uteslutande till anställda inom Västra Götalandsregionen. Under ett år behandlas ca 55-60 personer med hjälp av Gröna Rehabs modell för att få människor med lång sjukskrivningstid p.g.a. stressrelaterad psykisk ohälsa tillbaka till hälsa och arbete.

Modellen bygger på naturens och trädgårdens förmåga att ge kroppen återhämtning och stressreduktion. Genom att knyta samman både den gröna sektorn och vita vårdtjänsten skapas en helt ny form av behandling. Grundfrågan för Eva Sahlins forskning har varit att undersöka hälsoeffekter av Naturunderstödd rehabilitering vid Gröna Rehab och om man kan motverka en eskalerande stressohälsa med hjälp av en naturunderstödd stresshanteringskurs utvecklad vid Gröna Rehab.

En nyligen publicerad studie från SLU i Alnarp visar att en längre behandlingsperiod (24 veckor) ger ett bättre resultat än de kortare varianterna på 8 respektive 14 veckor. Gröna Rehabs arbetslivsinriktade rehabiliteringsprogram omfattar totalt 28 veckor.

Det handlar mycket om att trumma in ett nytt tankesätt och ett nytt vanemönster. Man behöver också träna på de verktyg som finns för att motverka stress när man väl lärt sig att känna igen varningssignalerna.

Läkande att se sitt liv i ett större sammanhang

Det är svårt att peka exakt på vad det är i natur/trädgård som gör att man når goda resultat. Det finns flera delar i upplägget som bidrar till en högre livskvalitet. Att lära sig förstå naturens processer, alla detaljer som över säsong skapar livet ger upplevelser som har visat ha stor betydelse i läkeprocessen, menar Eva. Det öppnar upp ögonen för hela livet och vidgar individens perspektiv. En annan del är det rogivande i att vistas i naturen, att slippa prestera och ägna tid att hitta sig själv i den miljön. Att få en arena där man kan reflektera över de stora existentiella frågorna kan fungera som en viktig symbolik för det egna livet.

Eva tar upp en annan intressant studie gällande effekter av avslappning. I en studie jämfördes om ett avspänningspass utomhus i naturmiljö påverkade koncentrationen annorlunda än samma avspänningspass inomhus. Studien visade att avspänning utomhus gav bättre resultat på koncentrationstestet som användes.

Eva Sahlin kunde i sin studie visa att människor som fått behandling via Gröna Rehab hade en ökad andel som kom tillbaka till lönearbete. Inte nödvändigtvis till samma arbetsplats och i flera fall till ett helt annat yrke. Eva kan i sin ekonomiska analys visa att även om varje behandlingsplats kostar i genomsnitt 150 000:-/person är det lönsamt utifrån att fler kommer tillbaka i lönearbete. En annan viktig besparingseffekt var att antalet besök inom hälso-och sjukvården nästan halverades efter deltagande i Gröna Rehab

Eva kan i sin studie visa att behandlingsinsatsen återbetalas på 12 månader med en vad man skulle kunna säga normallön på 20 000 och började generera vinst till samhället.

Intresset stort för studiebesök på GreveGarden

Gröna Möten kan se ett ökat intresse bara under 2017-2018 för grön rehabilitering och grön omsorg. Eftermiddagen på GreveGarden lockade drygt 30 deltagare, flera av dem hade åkt långt för att få komma på studiebesök. Besöket inleddes med en rundvandring där verksamhetsledare Elisabeth G Wahlgren berättade om GreveGardens verksamhet och programupplägg. Hon delade frikostigt med sig av sina erfarenheter av att hitta rätt väg till avtal med primärvården. Flera av deltagarna hade erfarenhet av grön rehab och grön omsorg och det gavs möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte under besöket.

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text och bild

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram