Finansiella stöd för småföretagare

6 april, 2020

Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister, inledningstalade vid Västsvenska Handelskammarens webbinarium 3 april om de senaste stödpaketen för små och medelstora företag: “Vi lever i ett svårt läge med fortsatt osäkerhet om vilket intäktsbortfall coronakrisen kommer orsaka”. På frågan om vi är på väg in i en depression svarade han: “Jag är väldigt orolig. Idag är det omöjligt att svara på det. Nyckeln nu är att genom utökad test av människor skapa trygghet bland befolkningen i takt med att vi får vetskap om andelen immuna mot coronaviruset, både i Sverige och utanför våra gränser”. Moderator Åsa Vikner, Västsvenska handelskammaren med ansvar för kompetensförsörjning, redogjorde för en enkät som genomförts där 200 små- och medelstora företag fått frågan om vilka stödåtgärder som ger mest nytta i rådande läge. “Vi har vänt oss till företagare med 1-10 anställda och det är helt klart tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften som gruppen sett som viktigast”. Näringsministern menar att just den åtgärden ger näringen ett tydligt besked som också ger omedelbart effekt.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften innebär att man under perioden mars-juni 2020 som företagare med anställda endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21%. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. I praktiken innebär det för arbetsgivaren en skattelättnad på max 5 300 kronor per anställd och månad. Egenavgifterna sätts ned på motsvarande sätt.

Statligt företagsakut

Företagare går igenom en tid med hårt ansträngd likviditet som följd av minskade intäkter. Som stöd till banker då trycket är högt från företagen om nya kreditprövningar går nu staten in med ett kreditgarantiprogram där banken tar 30% av risken, staten 70%. Det är ett riktat stöd till företag, exklusive finansiella näringar, som drabbats negativt av pandemin. Företaget måste visa en tappad omsättning på minst 20%, orsakad av coronakrisen. Kreditgarantin gäller perioden mars-juni 2020 och max kan 75 miljoner beviljas per företag. Kreditgarantin begränsas till max 25% av omsättningen 2019 eller två gånger löneunderlaget. Löptiden är upp till tre år med 12 månaders fria ränteinbetalningar. Kreditgarantin avser nya lån och staten kommer ta ut en avgift (ca 0,5-1%) som sätts utifrån bedömningskriterier om företagets styrka. Företag ska vara livskraftiga företag, en bedömning som görs av banken. Den bygger på hur företaget såg ut innan pandemiutbrottet 2019. Det görs också en bedömning av vilka förutsättningar företaget har att utvecklas positivt efter krisen.

Är det ett stöd som bidrar till minskad kostnad för företagen som beviljas lån enligt den statliga företagsakuten? Skattejurist Marcus Taler, Ernst & Young, menar att räntan på dessa lån kommer vara mer förmånliga trots den statliga avgiften som tillkommer. Men som med alla lån, det är något som företaget ska kunna betala tillbaka. Det behövs en plan för hur man som företagare tänker hantera coronakrisen även på lite längre sikt, menar han. Han poängterar också att dessa lån kräver säkerhet på samma sätt som vid ordinarie kreditprövningar.

Rabatt på hyror

Ytterligare en åtgärd som stöd för små- och medelstora företagare är hyresstödet till företag i utsatta branscher. 5 miljarder är avsatta för hyresstöd. Konkret innebär det att staten går in med stöd motsvarande 50% av den fasta hyran under andra kvartalet, alltså perioden 1 april-30 juni 2020. Tillvägagångssättet är att hyresvärden söker retroaktivt subvention hos Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen Västra Götaland som har det nationella ansvaret för det nya stödet. De sektorer som regeringen pekar ut som utsatta branscher är till exempel sällanköpshandel, hotell, restaurang.
Läs mer om hur du som fastighetsägare söker kompensationen här >>>

Återbetald skatt och årsmoms

Det finns ytterligare två stöd som framför allt riktas till enskilda firmor, privatpersoners handelsbolag. Det finns nu möjlighet att begära tillbaka skatt som betalats in för 2019 och betala in den senare eller kvitta den mot framtida förluster. Detta är möjligt att göra via periodiseringsfonden upp till en miljon kronor. Det blir alltså möjligt att använda periodiseringen i “omvänd ordning”.
Företagaren har sex år på sig att antingen skatta eller kvitta på förluster, ingen ränta tillkommer. Staten ger också möjlighet att lägga företaget vilande under 2020 utan att tillräknas regeln om att företag endast för läggas vilande en gång under fem år. Slutligen gav webbinariet information om att Staten ger småföretag anstånd med årsmoms, en regel som träder ikraft först 8 april, men gäller även retroaktivt. Tipset från skatteexperter i webbinariets panel är att se till att göra ditt bokslut färdigt och deklarera så snart du kan. Detta ökar dina förutsättningar att snabbare ta del av åtgärderna.

Skatteverket har samlat information som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset. Du kan läsa mer här >>>.

Det finns en sammanfattande skrift utgiven av regeringen som beskriver de stöd som nämns i denna nyhetsnotis. Du kan läsa den här >>>.

Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram