Tävla med din smarta lösning som gör arbetet på lantbruket lönsammare eller säkrare.

SmartAgri är stolta sponsorer i tävling Teknikutmaningen som anordnas av Tidningen Land Lantbruk. SmartAgri är en digital innovationshub för västsvenskt lantbruk som grundats av Agroväst, Skövde Science Park och RISE.

Tävling Teknikutmaningen | SmartAgri

Tävlingen Teknikutmaningen går ut på att presentera en smart lösning som gör arbetet på lantbruket lönsammare eller säkrare. Det behöver inte vara en färdig innovation utan kan vara en idé. Ett tips är att tänka på både säkerhet och arbetsmiljö redan under skapandeprocessen. Har du en innovation, idé eller spännande tanke om en tekniklösning – tveka inte att vara med i tävlingen.

-SmartAgri är en innovationshubb som främjar utveckling och användning av digitala lösningar för att göra lantbruket mer effektivt och hållbart. Vi kan konstatera att tävlingen och SmartAgri har liknande målsättning, säger Anders Johansson processledare för SmartAgri.
Genom att sponsra tävlingen hoppas vi få kontakt med fler innovatörer i Västra Götaland och Halland, och erbjuda dem vårt kostnadsfria stöd för att ta sina idéer till nästa nivå, avslutar Anders.

Anders Johansson - projektledare SmartAgri - Agroväst

Agroväst sprider kunskap utifrån EU:s Farm-to-Fork-strategi

Globalt orsakar jordbruket ungefär en tredjedel av alla växthusgaser. I Europa kommer nästan 70% av alla EU:s utsläpp av växthusgaser inom jordbruket från boskapsbaserat jordbruk. EU har som mål att bli den första koldioxidneutrala kontinenten år 2050, vilket inte är en liten uppgift. Detta ställer stora krav på omställning där produktions- och leveranskedjor genomgår radikala förändringar för att bli mer hållbara.

Det behöver utformas övergångar som tillgodoser kraven på tillhandahållande av säkra, näringsrika och prisvärda djurbaserade livsmedel. Dessa övergångar behöver samtidigt minska miljöpåverkan och främja hållbarheten för den europeiska boskapssektorn.

”Det är uppenbart att en omställning av boskapssystemet krävs på alla nivåer för att vi skall klara planetmålen och samtidigt klara behoven som uppstår med en växande befolkning. Projektet kommer att stödja denna övergång genom att demonstrera bästa praxis och tillhandahålla smarta verktyg och mätvärden. Vi samlar ledande experter, forskning och innovation inom livsmedelssystem för att ta fram tidiga och effektiva rekommendationer”

Professor Harry Blokhuis och Dr Laurence Smith, SLU

Agroväst är partner i projektet och arbetar med aktiviteter som sprider kunskap och resultat från projektet samt samlar in erfarenheter från näringen.

”Kunskapsspridning med mål att öka kompetens som bidrar till hållbara och lönsamma lantbruksföretag är en av våra viktiga kärnverksamheter. Genom våra forsknings- och innovationsprogram för kött- och mjölkproduktion för vi vetenskapligt baserade dialoger om nya metoders och teknikers tillämpbarhet. Kommunikationskonceptet Agroväst Gröna Möten arrangerar kontinuerligt kompetenshöjande insatser där vi når ut på bred front till agrara näringar i Västsverige. PATHWAYS ger oss viktig kunskap inom både forskning och praktisk tillämpning från flera europeiska länder. Vårt nätverk inom kött- och mjölkproduktion i Sverige kommer också kunna bidra med erfarenhetsutbyte som kan stärka projektets resultat och slutsatser.”

Mats Emilson, VD Agroväst

PATHWAYS, samlar forskare och branschaktörer i 12 länder som under fem år kommer arbeta med att identifiera och presentera tillämpningar som bidrar till vägledning för Europas kött- och mjölkproducenter inom ramen för EU:s ”Farm-to-Fork-strategi”. Projektet med en budget på 9 miljoner euro koordineras av Sveriges Lantbruksuniversitet.

Ulrika Åkesson, Agroväst Livsmedel
Textredigering och foto

Gröna Möten arrangerar digitala möten

"Vi vill erbjuda vårt nätverk av företagare inom de gröna näringarna en möjlighet till dialog med experter och andra företagare även nu i en tid då det finns begränsningar i hur vi genomför fysiska möten. Gröna Mötens digitala mötesplats bygger fortsatt på att det ska vara lokalt, enkelt och med aktuella teman", berättar Ulrika Åkesson, projektledare Gröna Möten. Två evenemang finns redan nu uppe och kommer hållas under maj månad. Dessa riktar sig framför allt till småskaliga livsmedelsproducenter och berör hur företagare navigerar för framtiden under coronatider. 13 maj är det fokus på aktuella affärer inom offentlig verksamhet. Är du nyfiken på hur du tar nästa steg och hur du lyckas med leveranser till skola, äldreomsorg och skola? 20 maj handlar dialogen om hur vi hanterar kompetensförsörjningen på sikt när vi tvingas korttidspermittera eller när kompetensen inte finns tillgänglig på grund av reserestriktioner.

De digitala mötena görs enkelt via Teams. Gröna Möten kommer erbjuda fysisk plats och uppkoppling i Skara och Länghem för de som önskar. Ulrika påminner om att Gröna Möten har en beredskapsplan och håller sig kontinuerligt uppdaterade om smittspridningsläget gällande corona-viruset. Evenemangen riskbedöms i enlighet med Folkhälsomyndighetens riskbedömningstabell för evenemang. Hänsyn tas även till genomförbarhet utifrån lokala förutsättningar vid varje enskilt evenemang. 

Läs mer om Gröna Mötens evenemang på Facebooksidan eller på webbsidan.
Säkra att du får uppdaterad aktuell information genom att prenumerera på Gröna Mötens Nyhetsbrev

Välkomna till Gröna Möten!

Ulrika, Madeleine, Ann och Caroline

Om Gröna Möten

Gröna Möten har till uppdrag att sprida kunskap baserat på aktuell forskning och ny teknik. Detta i dialog mellan forskare, företagare och intressenter inom de gröna näringarna. Gröna Möten samverkar med en rad aktörer inom de gröna näringarna och lägger stort fokus vid de lokala möjligheterna och aktuella behoven hos yrkesverksamma företagare.
Gröna Möten drivs av Agroväst Livsmedel i Skara. Gröna Möten Skaraborg finansieras av Sparbanken Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund. Gröna Möten Sjuhärad finansieras genom Leader Sjuhärad med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Just nu genomförs en förstudie i Halland där vi bygger för framtida samverkan i att sprida viktig kunskap för ett hållbart lantbruk och förädling. Förstudien finansieras av Region Halland och LRF.