Välbesökt inspirationsdag om att hantera stress inom lantbruk

2023-11 Inspirationsdag i Vara | Gröna Möten

Onsdagen den 22 november hölls en inspirationsdag på Vara konserthus som var utformad för att ge stöd och kunskap till personer inom de gröna näringarna. Evenemanget var öppet för lantbrukare, företagare inom de gröna näringarna, rådgivare och anhöriga, vilka alla välkomnades att delta för en dag fylld med information och möjlighet till ökad medvetenhet.

Målet med dagen var att erbjuda verktyg för att hantera och minska stress samt främja förebyggande åtgärder. Under dagen hölls presentationer av Björn Rudman, en erfaren terapeut specialiserad på stress, och Peter Lundqvist, professor i Arbetsvetenskap vid SLU som delade kunskap och forskning för att ge deltagarna insikter och stöd.

Att hantera stress

Personliga berättelser från Fredrik Tidström och Erik Sundell gav en bild av hur man kan uppleva stress men gav också verktyg för att uppnå positiva förändringar.

Inspiratör Erik Sundell

Inspiratör Fredrik Tidström

Föredragshållare och professor i Arbetsvetenskap på SLU Peter Lundqvist

Dagen anordnades genom Forsknings- och innovationsprogrammet Framgångsrikt företagande på Agroväst tillsammans med Agroväst Gröna Möten.

Ytterligare två tillfällen anordnas - utanför Uddevalla och Borås

Inom programmet kommer vi att erbjuda ytterligare två liknande dagar, den 6 december på Lanegården utanför Uddevalla och den 7 februari i Boråstrakten. Anmälan för den 6 december ligger uppe på gröna mötens hemsida: www.gronamoten.se.

Varmt välkommen med din anmälan.

Event den 6 december

Plats: Lanegården utanför Uddevalla

Anmälan och mer info om eventet:

Event den 7 februari

Plats: Utanför Borås

Anmälan och mer info om eventet kommer snart.

Inlägget Välbesökt inspirationsdag om att hantera stress inom lantbruk dök först upp på Agroväst.

8 maskinleverantörer som visar hur styrfiler används i praktiken

Styrfiler i Lantbruket | Agroväst

I projektet Ökad digitaliseringsgrad i lantbruket har Agroväst och RISE Jordbruk och livsmedel tillsammans med växtodlingsrådgivaren Lars Pettersson på Markväxt05 skapat åtta filmer som beskriver hur olika maskinfabrikat hanterar styrfiler i praktiken.

Syftet är ökad kunskap i hanteringen av styrfiler och att fler lantbrukare, rådgivare och maskinhandlare ska använda funktionen för ökad precision i växtodlingen. Vi tackar alla medverkande företag för deras tid och kunskap.

Styrfiler i Lantbruket | Agroväst

Bakgrund: Den digitala transformationen av lantbruket för med sig nya intressanta lösningar som kan bidra till ett mer konkurrenskraftigt och hållbart lantbruk. Exempel på digitalisering kan vara GPS-styrning av traktorer och deras efterredskap, datainsamling med drönare samt automatisering inom animalieproduktionen.

Projekt - Ökad digitaliseringsgrad i västsvenskt lantbruk

Projektinnehåll och målsättning

Syftet med projektet "Ökad digitaliseringsgrad i västsvenskt lantbruk" är att utveckla och testa ett antal tjänster som bidrar till att mikro- och småföretag inom jordbruk och trädgård ökar sin användning av relevant digital teknik för att öka sin effektivitet, minska sin negativa klimat- och miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön för de kvinnor och män som är verksamma inom branschen. 

Digitala utmaningar i lantbruket

Under projektets gång har intervjuer med lantbrukare tillsammans med rådgivare påvisat några digitala utmaningar.

Vad har du för digitala utmaningar? Det vill vi gärna veta.

Kontakta projektledare Anders Johansson:
E-mail: anders.johansson[at]agrovast.se
Mobil: 0761 - 07 81 72.

Anders Johansson, projektledare | Agroväst

Inlägget 8 maskinleverantörer som visar hur styrfiler används i praktiken dök först upp på Agroväst.

Årligt möte hölls på Irland för projektet Climate Farm Demo

Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD

Under tre intensiva dagar hölls det årliga mötet för Climate Farm Demo på Irland med Teagask som värd. Programmet under dagarna innehöll tips på hur man bäst genomför gårdsvisningar, presentation av klimatberäkningsmodeller, arbetet framåt för nationella koordinatorer och tematiska ledare, gårdsbesök och mycket mer.

Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD

En stor del av arbetet med planering, riktlinjer och utvärdering är nu avklarat och vi ser fram emot att snart ha 1.500 demo-gårdar runtom i Europa i nätverket. Då kan vi äntligen besöka alla lantbrukare för att göra en klimatberäkning och tillsammans ta fram en handlingsplan för just deras gård.

Nästa år sätter gårdsvisningarna igång där lantbrukarna berättar vad de vill åstadkomma i sin produktion och vad de kommer göra för att minska klimatpåverkan.

Projektledare Andrea von Essen | Agroväst

Agroväst är den enda svenska partnern i projektet

Projektledare Agroväst:
Andrea von Essen
Kontaktuppgifter

Årligt möte Irland | projekt CFD

Årligt mötet för Climate Farm Demo på Irland

  • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
  • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
  • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
  • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
  • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
  • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
  • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
  • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD
  • Årligt möte Irland 2023 | projekt CFD

Inlägget Årligt möte hölls på Irland för projektet Climate Farm Demo dök först upp på Agroväst.

Välkommen Emma Hansson - ny VD på Agroväst

Den 11 september tillträdde Emma sin nya tjänst som VD på Agroväst. Emma har många års erfarenhet att driva och leda personal och projekt på både lokal och koncernövergripande nivå.

Närmast kommer hon från Trollhättan Stad där hon är Miljö- och Hållbarhetschef samt biträdande förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen. En röd tråd från hennes tidigare arbetsplatser är sitt engagemang inom miljö- och hållbarhet.

Vi välkomnar Emma till Agroväst och och ser fram emot att höra om hennes intryck av sin nya arbetsplats efter de första veckorna.

Emma Hansson-VD-CEO | Agroväst

Vad är din upplevelse efter de första veckorna på Agroväst?
- Agroväst är en fantastisk verksamhet, med enormt kompetenta och erfarna medarbetare och partners. Det känns verkligen som ett privilegie att  få vara med och driva utvecklingen inom de gröna näringarna och jag ser  fram emot den tillväxtresa som vi har påbörjat tillsammans.

Vad kan du ta med dig erfarenhetsmässigt från dina tidigare arbetsplatser?
- Jag har jobbat med ledarskap, hållbarhetsfrågor samt innovation och utveckling både inom privat och offentlig sektor under många år, jag tar med mig den samlade erfarenheten och att det är tillsammans som vi skapar resultat.

Hur ser din vision ut för Agroväst?
- Vi har en tydlig vision om att växa och Agroväst ska vara en aktiv och självklar klustermotor för hållbarhet och lönsamhet inom de gröna näringarna i Västsverige. All verksamhet som Agroväst bedriver ska självklart vara behovsdriven och utgå ifrån näringen. Vi kommer att fortsätta att förmedla och binda samman forskning, ny teknik och framgångsrika metoder för att bidra till hållbarhet och lönsamt hos våra kunder.


Inlägget Välkommen Emma Hansson - ny VD på Agroväst dök först upp på Agroväst.

Regeringskansliet på besök i regionen

I veckan träffade vi representanter från Regeringskansliet i Skövde när de var på en tvådagars rundresa i regionen.

I det gedigna programmet som VGR satt samman, blev vi tillfrågade om att hålla en dragning om Agroväst och tre av våra pågående projekt: KLIV (Mats Emilson), SmartAgri (Anders Johansson) och Green Valleys(Christel Cederberg, Chalmers).

Regeringskansliet på besök | Agroväst

”-Vi är mycket glada att vår verksamhet har uppmärksammats ända upp på regeringsnivå.

Det visar att vårt arbete med olika projekt som vi utför tillsammans med lantbrukare, övrigt näringsliv, branschorganisationer och forskare stärker det västsvenska lantbruket på lång sikt”, säjer Mats Emilson VD Agroväst.

Mats Emilson | Utvecklingchef Agroväst

Anders Johansson – Projektledare på SmartAgri är glad över den positiva responsen från deltagarna på mötet.  

– ”Alla var aktiva och det ställdes intressanta frågor om teknik och digitalisering i lantbruket med en efterföljande diskussion.”

Anders Johansson, projektledare | Agroväst

Det är vår förhoppning att Regeringskansliets representanter fick med sig värdefull information och kunskap inför kommande uppdatering av livsmedelsstrategin som ska färdigställas under hösten.

Inlägget Regeringskansliet på besök i regionen dök först upp på Agroväst.

Vi ses på Potatis- och Hortofältdagen 31 augusti

2023 Potatis och Hortofältdagen | Amanda o Thomas

Nu samlas landets potatis- och frilandsproducenter i Borgeby för en fullspäckad teknikdag i fält!

På mässområdet möter du ett 40-tal utställare inom potatis och horto. Det blir teknikdemonstrationer, fältförsök, sortförsök och mycket, mycket mer. Fältet är uppdelat i två delar, en med horto och en med potatis. Nedan kan du läsa mer om programmet. Vill du hinna se allt råder vi dig att boka in förmiddagen på ena sidan och eftermiddagen på den andra. Under lunchen kan du passa på att mingla med utställarna på plats.

Fri entré, ingen förhandsbokning.

2023 Potatis och Hortofältdagen

När: den 31 augusti, klockan 09.00-17.00
Var: Tematältet på Borgeby Slottsväg 4 B, Bjärred

Program Potatis- och Hortofältdagen

Tema horto
• Teknikdemo – Appliceringsteknik, precisionssprutor, autonom robotspruta.
• Teknikdemo – Markfuktsensorer
• Nytt odlingssystem – Etablerad lagringskål i växttäcke efter övervintrad mellangröda.
• Ärt och rödbeta i strip till, alternativ till glyfosat, sötpotatisförsök med mera.

Tema potatis
• Se skörd av stärkelsepotatis
• Stor utställning i fält & i tält
• Grimme, AVR & Ropa visar senaste modeller
• Fältförsök med sorter & strategier

Välkommen att träffa oss och ta del av det senaste inom våra projekt; Oper8, Tillväxt Trädgård Väst och PestNu.

Kom till vår monter

och träffa våra projektledare Thomas och Amanda som finns där för att svara på era frågor och funderingar.

Du hittar oss i samma monter som RISE.

Thomas Börjesson | Agroväst

Thomas Börjesson

Amanda Ahlqvist | Agroväst

Amanda Ahlqvist

Följande projekt som vi lyfter fram under fältdagen.

Oper8 - Projektet har som mål att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket och vilka metoder som bäst skulle kunna hjälpa oss att nå EUs krav på en 50% minskning fram till 2030. Att reducera användningen av herbicider är ett viktigt område, då de står för ca. 33% av försäljningsvärdet av bekämpningsmedel inom EU och fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider. Det är dessutom svårt att ta fram herbicider med nya verkningsmekanismer. Att kommunicera, demonstrera och främja alternativa lösningar för ogräsbekämpning är därför viktigt.
Läs mer om Oper8

Tillväxt Trädgård Väst - Programmet Tillväxt Trädgård Väst är ett samarbete mellan näringsliv och akademi med syfte att skapa tillväxt och hållbar utveckling i trädgårdsbranschen med fokus på aktiviteter i trädgårdsnäringens primärproduktion.
Ett utökat och fördjupat samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle ska stimulera en kunskapsbaserad utveckling som bygger på forskning, utbildning och rådgivning.
Läs mer om Tillväxt trädgård väst

PestNu - Ett projekt med nio olika tekniker och metoder att vidareutveckla, som exempelvis en autonom robot för att upptäcka och bekämpa skadedjur, en näringsmätare, bra gödselmedel med hjälp av alger m.m.
Läs mer om PestNu

Fältdagen i Borgeby är ett samarrangemang mellan: HIR Skåne, Lyckeby, SLU, Jordbruksverket, Ökad konkurrenskraft vid extremväder och Hushållningssällskapet.

Inlägget Vi ses på Potatis- och Hortofältdagen 31 augusti dök först upp på Agroväst.

Lyckad mässa i Skåne

Borgeby Fältdagar | Agroväst

Stort tack till Borgeby Fältdagar och alla 20 100 besökare som under två härliga dagar deltog på lantbruksmässan i södra Sverige. På mässan fick vi möjlighet att dela med oss av några av våra projekt som vi arbetar med för framtidens lantbruk. Vi fick med oss många goda skratt, intressanta frågeställningar och samtal tillbaka från mässan.

Stort tack till våra gästföreläsare som informerade om följande projekt:

- Germination box - bestämning av groningsegenskaper i maltkorn och utsäde - Nellie Duhs och Markus Videsson på EC Solution
- Svarta Räven - Halsband Goati övervakningssystem för betande djur - Erik Öhlund
- BugIT - Upptäcka och bekämpa skadeinsäkter i ärtodling genom digital detektering och dokumentation av angrepp - Janne Rundqvist på Columella Innovation AB
- SNP Prisportal - Prisjämförelsetjänst på nötkreatur till slakt. Säkerställa rätt ersättning och ökar transparensen - Anna Jamieson

Övriga projekt som vi informerade om på mässan:

Climate Farm Demo
- Gröna Möten
PestNu
SmartAgri - Digital Revolution
Oper8
- Green Valleys 2.0

Trevlig sommar så ses vi snart igen på mässa önskar teamet på Agroväst!

Inlägget Lyckad mässa i Skåne dök först upp på Agroväst.

Intervju med Mats Emilson om torkan i Sverige som drabbar våra bönder

Inlägg P4 radioskaraborg
Agroväst VD Mats Emilson

Agroväst har flera EU-projekt på gång med bönder från andra länder i Europa, där man har stor vana vid långvarig värme. Vad kan vi lära oss av dem?
Det svarar Agroväst VD Mats Emilson på i en intervju med P4 Skaraborg.

Inlägget Intervju med Mats Emilson om torkan i Sverige som drabbar våra bönder dök först upp på Agroväst.

Nytt projekt beviljat för att stärka de västsvenska lantbruksföretagens förutsättningar och öka lönsamheten

Projekt KLIV | Agroväst

Projektet Kunskapsdrivet lantbruk i väst har beviljats och startade 1 maj 2023. Genom sin koppling till tillämpad forskning ska projektet förbättra de västsvenska lantbruksföretagens förutsättningar att stärka lönsamheten och förmågan att ställa om sin produktion av mat, foder och förnybar energi.

-Konceptet Gröna Möten ingår i projektet KLIV och vi är otroligt glada att kunna fortsätta och än mer utveckla den oberoende mötesplatsen för dig som är i gröna näringarna med resultat från forskningen, ny kunskap och ny teknik för lantbruket. Vi kommer finnas för dig i Skaraborg, Sjuhärad, Halland och Fyrbodal. Häng med oss! säger Madeleine Vendel, projektledare Gröna Möten.

Madeleine Vendel, projektledare Gröna Möten

Fokus på och lönsamhet och omställning av framtida produktion Målet är att stärka lantbruksföretagens lönsamhet och förmåga att ställa om sin produktion i framtiden med stöd av kunskapen från Agrovästs forsknings- och innovationsprogram som ingår i projektet. Framgångsrikt företagande, Tillväxt trädgård väst, Mark- och vattenvård, Mjölkprogrammet, Nöt- och lammköttsprogrammet, Energi och Precisionsodling ska gemensamt utveckla projektet framåt.

-Syftet med Kunskapsdrivet lantbruk i väst (KLIV) är att ge företagarna tillgång till de senaste forskningsrönen och att på så sätt bidra med kompetensutveckling och inspiration till förändringar från föregångare i branschen. Detta kan både stärka deras lönsamhet och förmåga att ställa om sin produktion för att möta utmaningarna som vi ser i branschen, säger Mats Emilson, VD Agroväst.
-Det treåriga lantbruksprojektet, med en total projektkostnad på nästan 15 miljoner kronor, får utöver stöd från Regionalfonden, Västra Götalandsregionen, Nötkreatursstiftelsen och LRF, finansiering från ett antal västsvenska aktörer som går samman för att säkerställa genomförandet, fortsätter Mats Emilson.

Bakgrund om lantbruksnäringen

Lantbruksnäringen har stor betydelse i Västra Götaland och står för en betydande del av Sveriges livsmedelsproduktion. Lantbruket sysselsätter cirka 30 000 personer i Västra Götaland, varav en tredjedel är sysselsatta i jordbruket på heltid. Andelen kvinnor som arbetar inom jordbruket har ökat estadigt, och drygt 40 procent av dem som arbetar i jordbruket är kvinnor. Projektets målgrupp är kvinnor och män som driver företag inom lantbruksbranschen i Västra Götaland och Halland.

Produktionen i Västsverige behöver öka för att stärka livsmedelsförsörjning och beredskap för att bättre kunna möta förändrad efterfrågan och kriser, som exempelvis under pandemin och i samband med kriget i Ukraina. Höga priser på insatsvaror som energi och drivmedel har aktualiserat behovet av ökad produktion och högre självförsörjningsgrad för mat, foder och förnybar energi. Även klimatförändringarna tydliggör nyttan av en mer robust livsmedelsförsörjning.

Presskontakt KLIV: Projektledare Madeleine Vendel
Mobil: 0761 08 81 73
E-post: madeleine.vendel@agrovast.se

Agroväst AB är ett utvecklingsbolag som har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige och har sedan sin start för över 30 år sedan växt i stadig takt. Vår verksamhetsidé är att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige och är idag ett företag som är väl etablerat i vår nisch med samarbetspartners både i Sverige och Europa.
Vi identifierar behov av kunskap och utveckling inom den gröna näringen tillsammans med näringens aktörer. Nära kontakter med det praktiska lantbruket är ett signum för Agroväst.
Vi genererar ekonomiska resurser för att initiera, förädla och stimulera projekt och aktiviteter som gagnar den gröna näringen, och samhället i stort.

Inlägget Nytt projekt beviljat för att stärka de västsvenska lantbruksföretagens förutsättningar och öka lönsamheten dök först upp på Agroväst.

Emma Hansson blir ny VD för Agroväst Livsmedel AB

Nu är det klart! Styrelsen för Agroväst Livsmedel AB har utsett Emma Hansson som ny VD, hon tillträder tjänsten den 11 september.

Emma Hansson, VD | Agroväst

Emma har många års erfarenhet att driva och leda personal och projekt på både lokal och koncernövergripande nivå. Närmast kommer hon från Trollhättan Stad där hon är Miljö- och Hållbarhetschef samt biträdande förvaltningschef på Samhällsbyggnadsförvaltningen. En röd tråd från hennes tidigare arbetsplatser är sitt engagemang inom miljö- och hållbarhet.

- Efter en gedigen rekryteringsprocess med många kvalificerade kandidater fastnade vi för Emma Hansson. säger Sofia Karlsson, Agroväst styrelseordförande. - Vi ser att Emma med sina goda ledaregenskaper, sin starka drivkraft inom verksamhetsutveckling och miljö- och hållbarhetsfokus, kommer att ta Agroväst till en ny nivå, med henne i spetsen är vi redo att ta nästa steg i utvecklingen för bolaget, avslutar Sofia Karlsson.

sofia.karlsson-styrelseordf-agrovast
Sofia Karlsson | Styrelseordförande Agroväst
Emma Hansson, VD | Agroväst
Emma Hansson | ny VD Agroväst

- Det är med glädje och stort engagemang som jag tar mig an detta uppdrag som VD på Agroväst, säger Emma.

- De gröna näringarna ligger mig varmt om hjärtat, speciellt med min bakgrund att jag och min familj bor på en gård utan för Vara och driver spannmålsodling och djuruppfödning. Att få vara med och utveckla och skapa bättre förutsättningar för det svenska lantbruket med de projekt som Agroväst driver och är delaktiga i, känns mycket spännande, avslutar Emma Hansson, ny VD på Agroväst.

Vi växer och utökar verksamheten

Vi ser ett behov av att tidigt identifiera framtida utmaningar och behov inom lantbruksbranschen. En önskan är att etablera ett närmare samarbete med våra styrgrupper och identifiera nya behov och effektiviseringar som sedan kan implementeras på gårdsnivå. En ny VD är ett steg att följa med en allt snabbare informations- och utvecklingstakt.
Mats Emilson, Agroväst nuvarande VD, kommer säkerställa att övergången till ny VD blir smidig, samtidigt som han kommer fokusera mer på sin nya roll som Utvecklingschef när Agroväst växer och vi renodlar ansvarsområden för att bättre möta framtiden.

Presskontakt:

Styrelseordförande Sofia Karlsson
Mobil: 0730-38 42 64
sofia.karlsson@lrf.se

Agroväst är ett utvecklingsbolag som har i uppdrag att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige och har sedan sin start för över 30 år sedan växt i stadig takt.
Vår verksamhetsidé är att bidra till ett mer lönsamt och hållbart lantbruk i Västsverige och är idag ett företag som är väl etablerat i vår nisch med samarbetspartners både i Sverige och Europa.
Vi identifierar behov av kunskap och utveckling inom den gröna näringen tillsammans med näringens aktörer. Nära kontakter med det praktiska lantbruket är ett signum för Agroväst. Vi genererar ekonomiska resurser för att initiera, förädla och stimulera projekt och aktiviteter som gagnar den gröna näringen, och samhället i stort.

Inlägget Emma Hansson blir ny VD för Agroväst Livsmedel AB dök först upp på Agroväst.

Ska du till Borgeby Fältdagar? Vi också!

Den 28-29 juni kan ni träffa oss på Borgeby Fältdagar - lantbruksmässan i fält.

Du hittar oss i Stortältet i monter S27.

Under dagarna kommer vi presentera några av våra projekt som vi ar och har varit delaktiga i, med vår medverkan att stötta på olika sätt. Från idé till färdig produkt eller koncept.
Inom kort kommer vi att presentera programmet med gästföreläsare under de båda dagarna.

Vi ses!

Nedan foton är från mässan 2022

Inlägget Ska du till Borgeby Fältdagar? Vi också! dök först upp på Agroväst.

Nytt livsmedelsstrategiskt projekt godkänt

Det tidigare projektet "Rätt från slätt" har banat väg för ett nytt projekt som nyligen godkändes och som går under benämningen ROLIS, där vi har förmånen att vara en del i samverkansgruppen.

Projekt- ROLIS | Agroväst

Projektet ska skapa nya affärsmodeller genom samverkan på Västgötaslätten och verka för robusthet och cirkulära flöden. Tanken är att ta vara sidoströmmar som normalt inte blir till livsmedel och på sätt öka nyttjandegraden av de råvaror som produceras. En målsättning är också att förädla framförallt vegetabilier lokalt i större utsträckning än idag.

Nytt projekt på två år

Sofie Skalstad, projektledare för Rätt från slätt, kommer även att leda det nya projektet: ”Det är otroligt roligt att vi fått medel för en fortsättning. Med projekt i två år till kan vi följa upp våra slutsatser, och även ta med oss erfarenheter och lärdomar från liknande projekt som handlat om jordbruk och livsmedelsförsörjning.”

”Projektet går under namnet ROLIS; Robust Livsmedelsförsörjning genom Samverkan, förädling och cirkulära flöden, men vi kommer fortsätta använda oss av Rätt från slätts plattformar och uttryck som nu är inarbetade och relativt välkända,” fortsätter Sofie Skalstad projektledare Grästorps Kommun.

Samverkansprojekt

De kommuner som deltar i projektet är Essunga, Götene, Lidköping, Vara, Vänersborg och Skara, med Grästorp som projektägare.

Projektet genomförs i samverkan med RISE, Hushållningssällskapet Västra, Agroväst, Civilförsvarsförbundet, Naturbruksförvaltningen, LRF och Lokalproducerat i Väst. Därutöver kommer lantbrukare och förädlingsföretag att bjudas in att medverka.

Projektet finansieras av Jordbruksverket, Åse Viste Fonden, Sparbanksstiftelsen Lidköping samt Sparbanken Skaraborg AB via Sparbankstiftelsen Skaraborg.