Återblick från mässan Lantbruket i Centrum i Lidköping

9 juni, 2024
Lantbruket i Centrum - mässa | Agroväst

Tack till alla er som besökte den första upplagan av Lantbruket i Centrum i mitten av maj.

Nästan 6000 besökare kom under dessa två dagar. Lidköping, vädret och alla 128 härliga utställare visade sin bästa sida och vi hade två fina dagar med allt inom lantbruk.

Mässan var indelad i fyra tydliga fokusområden, allt för att göra det så lätt som möjligt för besökare att hitta rätt. Inomgårdsutrustning, Maskiner, Förnödenheter, Rådgivning och Tjänster. Agroväst hade en monter i Future Farming området där vi lyfte fram några av våra pågående projekt.

Intressant och aktuellt Gröna Möten event på Sparbanken

Under båda dagarna arrangerades det två Gröna Möten om" Att navigera övergången från en generation till nästa." Det var två välbesökta seminarie som hölls i Sparbankens lokaler. Mötena var ett samarrangemang mellan LRF, Sparbanken Lidköping och Agroväst Gröna Möten.

Projekt som vi presenterade under mässdagarna:

ROLIS logotype | Agroväst

Hur ser vi till att de lokala livsmedelskedjorna är robusta och hållbara nog att kunna producera mat både nu, i framtiden och vid en eventuell kris?

I projektet ROLIS - Robust livsmedelsförsörjning genom samverkan letar 7 kommuner och 7 kunskapsorganisationer lösningar tillsammans. Detta genom praktiska tester med demonstrationsodling, produktutveckling av svinn, framtagande av lokal beredskapsmat samt kunskapsspridning.

Oper8 logotype| Agroväst

Vilka metoder kan hjälpa oss att reducera användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket?

Fler och fler ogräs blir resistenta mot herbicider och det blir allt svårare att ta fram nya kemiska bekämpningsmedel. Dessutom har användningen av glyfosat ifrågasatts under en längre tid. Att ta fram olika lösningar för att dra ner på användningen av kemiska ogräsmedel är därför nödvändigt. Ett initiativ är projektet Oper8 där företrädare från 7 länder i Europa delar med sig av olika metoder och resultat

SmartAgri logotype | Agroväst

I projektet SmartAgri ger vi din idé växtkraft

SmartAgri är en innovationshubb som ger​ stöd till små och medelstora teknikföretag som utvecklar lösningar till lantbruket och som genom digitalisering vill stärka sitt kunderbjudande. ​Vi stöttar även lantbruket i adoptionen av ny teknik och digitala lösningar genom kunskapsspridning.
Vi erbjuder behovs- och möjlighetsanalyser, idéutveckling, stöd att attrahera finansiering, inkubator, coachning, mötesplatser och nätverksträffar och seminarieserier.

Vallen, gårdens gröna guld – bioraffinering av vall ger upphov till
nya affärsmöjligheter i den gröna omställningen.

Projektet Green Valleys har genom grön bioraffinering av vall kunnat utvinna ett grönt protein som kan ersätta importerad soja och restprodukterna kan används till bland annat produktion av biogas och biokol eller som råvara till textil- och förpackningsindustrin. En ökad andel vall i växtföljden bidrar dessutom till högre avkastning på efterföljande grödor, ökad biologisk mångfald och ökad kolinlagring i marken samt minskat näringsläckage och lägre behov av bekämpningsmedel och konstgödsel.

Baby Grain Passport

Baby grain passport – Kvalitetssäkrad och hållbart odlad spannmål till barnmat

I detta samverkansprojekt arbetar vi med livsmedelssäkerhet, spårbarhet och hållbarhet i produktionen av spannmål för barnmat.
Vi arbetar med följande områden:
1) Hitta fält med låg kadmiumhalt genom digital markkartering. 2) Producera spannmålen hållbart genom precisions-gödsling. 3) Undvika fusariumtoxiner genom risk-modellering. 4) Planera inköp och spåra partier.

Samster logotype

Kan man nyttja solen för att torka spannmål?

Vårt projekt utvecklar en lösning som minskar driftkostnader, CO2-utsläpp och beroendet av inköpta bränslen. Lösningen bygger på att nyttja solenergi i kombination med annan energibesparande teknik. Resultatet blir en varmluftsprocess som är tillförlitlig, kostnadseffektiv och fossilfri, och ska kunna ersätta eller komplettera en vanlig oljebrännare som används i en befintlig spannmålstork.
Utöver torr varmluft levererar enheten även kall luft till kylningen av den torkade varan.

Tack för i år och välkomna tillbaka nästa år!

Lantbruket i Centrum - mässa | Agroväst

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 63, 532 21 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram