Årets säsong visar ännu inga höga halter av DON i spannmål

4 september, 2017

Senaste nyhetsbrevet från nätverket för odling och kvalitet berättar om hittills låga DON-halter för årets säsong. Nätverket, med representanter ur hela värdekedjan, håller täta, kontinuerliga skördemöten för att stämma av läget. Skörden av havre ser hittills bra ut och risknivån för DON-förekomst i havre har sänkts från 4,5 till 3. Nu är dock endast hälften av havren tröskad och läget kan snabbt förändras. Provtagning och analysering av havre fortsätter i oförminskad omfattning, likaså nätverkets avstämningsmöten.  Här kan du läsa mer om nätverket för odling och kvalitet >>>.

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram