Årets landsbygdsrådgivarpris till Skaraborg

12 februari, 2019

Vid Kungliga skogs- och jordbruksakademiens 207:e högtidssammankomst i Stockholms Stadshus som hölls 28 januari 2019 fick Kirsten Jensen, Lundsbrunn, ta emot Akademiens stipendium för årets landsbygdsutvecklare 2019. Gröna Möten mötte Kirsten på Länsstyrelsens kontor i Skara för att höra henne berätta om utnämningen. “Jag är väldigt glad över att ha fått det här priset”, säger en leende Kirsten. När hon får frågan om vad det är som ger henne energi och driv i arbetet som rådgivare svarar hon snabbt: “Jag har en stark pliktkänsla i att hjälpa företagare som väljer att leva på sin trädgårdsodling. För mig är det viktigt att inte ge pekpinnar utan att lyssna in vad behoven är och förstå situation som företaget befinner sig i vid just det tillfället”. Kirsten har erfarenhet sedan barnsben av trädgårdsodling på Jylland och Sjaelland. Sedan 1994 har hon arbetat som rådgivare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Humleodling går framåt i Västsverige

Det är framför allt mötet med engagerade människor som gör jobbet så roligt, förklarar Kirsten. Att få vara med på deras resa och se deras verksamhet utvecklas och växa lönsamt är inspirerande. “Jag minns när jag första gången bliv uppringd av Joakim Holgersson från Kållandsö som berättade att han ville starta äppelodling. Vilken utmaning det var att få jorden brukbar! Jag är stolt över att ha kunnat vara med och stötta en verksamhet som idag har vuxit till att bli Sveriges största ekologiska äppelodling”. Ett annat område som verkligen engagerat Kirsten är humle och humleodling. I somras reste hon tillsammans med 48 odlare till Bayern, Tyskland, för att lära sig och odlarna mer om hur humle odlas och skördas. Resan har fått en hel del uppmärksamhet och Kirsten menar att det nu börjar hända saker när det gäller svenskodlad humle. “Fler har börjat odla humle efter resan och vi ser också att det investerats i mer effektiva skördemaskiner för humleodlingar”.

Humleskörden är det mest kritiska momentet för att nå en god kvalitet på den viktiga råvaran till bryggerinäringen. Kirsten ser hoppfullt på framtiden för svensk humleodling och tror att uppmärksamheten kring hennes insatser på området var en av orsakerna till att det just detta år var en rådgivare inom trädgårdsodling som fick pris.

Det behövs fler rådgivare

Kirsten ser utmaningar inför året när det gäller att säkra upp vattentillgången. Förra året var det bevattningsförbud på grund av den extrema torkan. Här behövs inventering av vattentillgångar och nya lösningar för att inte drabbas lika hårt om torkan slår till igen. En annan utmaning är bristen på oberoende och specialiserade rådgivare inom till exempel växthusodling och prydnadsväxtodling. Vi borde kunna stimulera till ökad odling genom att till exempel ge möjlighet till fler men lägre investeringsstöd för start-ups. Kirsten har också positiv erfarenhet av lösningar där kommunalt eller av kyrkan ägd mark hyrs ut till människor som är intresserade av frilands- eller tunnelodling. Här finns goda exempel som har fungerat väl och också varit en del av ett lyckat integrationsarbete. Nyanlända har inte bara viktiga kunskaper om odling, utan även erfarenheter av att odla andra grödor eller grödor som bara växer vilt i Sverige. Drivkraften hos Kirsten, och som hon ser det i näringen, ligger i en vilja att hela tiden utveckla befintliga verksamheter och stimulera nya engagerade odlare att våga satsa på att ta steget från hobbyodlare till yrkesodlare.

KSLA:s motivering till priset Årets landsbygdsutvecklare

Kirsten Jensen tilldelades 28 januari 2019 stipendium som årets landsbygdsutvecklare med motiveringen:

Kirsten Jensen arbetar med ett tydligt företagarperspektiv som gör det möjligt, även för små företagare, att producera och förädla yrkesmässigt med lönsamhet som mål. I hennes synsätt ingår också hållbarhet och kretslopp kombinerat med lokala förutsättningar, oavsett om det handlar om konventionell eller ekologisk produktion. Med framgång ger hon hållbara råd inom båda områdena. Kirsten Jensens grundkunskap är gedigen, samtidigt som hon uppvisar en fantastisk bredd i sin yrkesverksamhet. Med sin kunskap om trädgårdsodling och sin aldrig sinande entusiasm inspirerar och utvecklar Kirsten Jensen de företagare hon möter, både i och utanför länsstyrelsen i Västra Götaland. Hennes långa erfarenhet kombinerad med hennes breda internationella kontaktnät ger en fantastisk gruva att ösa ur vid mötena med företagarna. Kirsten Jensen brinner verkligen för sitt jobb som landsbygdsrådgivare och är en viktig inspiratör och aldrig sinande kunskapskälla för företagare och kollegor. (bild till vänster Agneta Olsson)

Priset är ett resestipendiat på 20.000 kr. Pengar som Kirsten kommer att använda för en studieresa till Österrike med fokus på körsbärskornell och för att delta vid ett europeiskt seminarium om havtorn och andra vilda bär i Rumänien. Gröna Möten gratulerar och önskar lycka till i arbetet med att utveckla trädgårdsodlingen i Västra Götaland.

 

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text & bild (där inget annat anges)

 

 

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram