Agroväst firade 30 år

17 november, 2022

Den 27 oktober firade Agroväst 30-årsjubileum på Skara Stadshotell. Totalt deltog drygt 150 personer från branschen som fick en möjlighet att få en närmare inblick i Agrovästs verksamhet och hur man tän-ker sig framtiden.

I dagsläget bedriver och deltar Agroväst i ett 40-tal nationella och internationella projekt och man är idag cirka 20 personer i teamet.
– Vår vision är att Agroväst skall bidra till en ökad hållbarhet och lönsamhet för de Gröna näringarna i Västra Götaland och det tycker jag verkligen vi gör. Nu har vi varit igång i 30 år och vi vill öka vårt enga-gemang, säger en nöjd Mats Emilson, VD Agroväst, på jubileet på Skara Stadshotell.
Agroväst ser mycket positivt på framtiden för lantbruksbranschen.
– Det finns många utmaningar som vi tillsammans med lantbruket vill vara med om att driva och hitta lösningar på. Vi går in i ett mycket spännande årtionde där utveck-lingen kommer ha ett enormt fokus på energieffektivitet och hållbarhet med livs-medelsproduktion i fokus. Här vill vi vara en aktiv och drivande samarbetspartner, säger Mats Emilsson.

Läs hela nr 7 och artikeln från EkoWeb här>>>

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram