8 maskinleverantörer som visar hur styrfiler används i praktiken

20 november, 2023
Styrfiler i Lantbruket | Agroväst

I projektet Ökad digitaliseringsgrad i lantbruket har Agroväst och RISE Jordbruk och livsmedel tillsammans med växtodlingsrådgivaren Lars Pettersson på Markväxt05 skapat åtta filmer som beskriver hur olika maskinfabrikat hanterar styrfiler i praktiken.

Syftet är ökad kunskap i hanteringen av styrfiler och att fler lantbrukare, rådgivare och maskinhandlare ska använda funktionen för ökad precision i växtodlingen. Vi tackar alla medverkande företag för deras tid och kunskap.

Styrfiler i Lantbruket | Agroväst

Bakgrund: Den digitala transformationen av lantbruket för med sig nya intressanta lösningar som kan bidra till ett mer konkurrenskraftigt och hållbart lantbruk. Exempel på digitalisering kan vara GPS-styrning av traktorer och deras efterredskap, datainsamling med drönare samt automatisering inom animalieproduktionen.

Projekt - Ökad digitaliseringsgrad i västsvenskt lantbruk

Projektinnehåll och målsättning

Syftet med projektet "Ökad digitaliseringsgrad i västsvenskt lantbruk" är att utveckla och testa ett antal tjänster som bidrar till att mikro- och småföretag inom jordbruk och trädgård ökar sin användning av relevant digital teknik för att öka sin effektivitet, minska sin negativa klimat- och miljöpåverkan och förbättra arbetsmiljön för de kvinnor och män som är verksamma inom branschen. 

Digitala utmaningar i lantbruket

Under projektets gång har intervjuer med lantbrukare tillsammans med rådgivare påvisat några digitala utmaningar.

Vad har du för digitala utmaningar? Det vill vi gärna veta.

Kontakta projektledare Anders Johansson:
E-mail: anders.johansson[at]agrovast.se
Mobil: 0761 - 07 81 72.

Anders Johansson, projektledare | Agroväst

Inlägget 8 maskinleverantörer som visar hur styrfiler används i praktiken dök först upp på Agroväst.

Nyhetsarkiv

Gröna Möten
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggörs 20230501-20260430 genom:
Konceptet Agroväst Gröna möten möjliggjordes 20200701-20230430 genom:
info@gronamoten.se
Besöks-/ Leveransadress: 
Green Tech Park, Gråbrödragatan 11, 532 31 SKARA

Postadress: 
Box 234, 532 23 SKARA
© 2020 Gröna Möten. Webbplatsen är skapad av AlizonWeb AB.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram