Månadsarkiv juli 2020

Nya satsningar med Gröna Möten

Gröna Möten har utvecklats till att bli en viktig del i kunskapsförmedling till lantbruksföretag, livsmedelsproducenter, rådgivare, andra forskarområden, studenter, agtech-levererande företag. Gröna möten startade 2016 i Skaraborg med finansiering ifrån Skaraborgs Kommunalförbund och Sparbanksstiftelsen Skaraborg. År 2018 utvidgades Gröna möten till att även omfatta Sjuhärad med finansiering ifrån Leader Sjuhärad. Intresset från näringen att genom lokala, fysiska möten och i dialog öka sin egen och andras kompetens genom kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte är stort, även under och trots covid-19. Gröna Möten har under våren testat nya vägar genom att arrangera digitala kunskapsbärande mötesplatser och Gröna Möten Skaraborg har även producerat ett
Läs Mer…

Unika försök med torktåliga gräs i vall

Rörsvingel är ett kraftigt gräs som funnits naturligt länge i vår svenska fauna. På senare tid har den blivit uppmärksammad inom vallodling på grund av dess torktålighet. Den har också god återväxtförmåga och ger hög avkastning genom hela växtsäsongen. Under tre växtsäsonger har SLU i Skara genomfört försök på Lantmännens försöksgård Viken i Falköping där renbestånd av rörsvingel jämförts med renbestånd av timotej och även med renbestånd av ängssvingel under senaste försöket 2019. Detta för att vetenskapligt undersöka mjölkkornas produktionsrespons när de utfodras med rörsvingelensilage istället för timotejensilage eller ängssvingelensilage som enda grovfoder i foderstater som kompletterats med kraftfoder. Timotej
Läs Mer…