Agroväst söker ekonomiansvarig/controller

Är du en ansvarstagande person med ett stort intresse för projektledning och administration? Vill du vara med och bidra till Agrovästs framgångar? I rollen som Ekonomiansvarig/Controller får du chansen att göra just det, och samtidigt ha ett väldigt roligt och utvecklande jobb. Sök redan idag!

I den här rekryteringen samarbetar Agroväst med Sigma Recruit och du kommer att bli anställd hos Agroväst. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Stefan Larsson på telefonnummer: 0730–846816 eller via e-post: stefan.larsson@sigma.se.

Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, dock senast 2020-05-06.

Läs mer och sök tjänsten här >>>

Satsning på produktion och förädling av grönskördade bönor

Följande pressmeddelande publiceras 27 april 2020 gällande viktig satsning på åkerböna som livsmedel

I Dalsland och Västra Skaraborg finns unika förutsättningar och lång erfarenhet av att odla och förädla baljväxter i form av grönskördade ärtor. Trender som hälsa och välmående, mer vegetariskt på tallriken och ett ökande intresse för lokalproducerad svensk mat driver på efterfrågan på växtproteiner i Sverige. I ett nytt projekt satsas nu 4,7 miljoner på livsmedelsförädling av åkerbönan. Projektet lägger grunden för ett långsiktigt och lönsamt samarbete inom odling och förädling av grönskördade bönor.

”Toppfrys köper i dagsläget ärtor från cirka 130 odlare i området. En satsning på grönskördade bönor är ett naturligt nästa steg i utvecklingen av Toppfrys. Satsningen kommer involvera fler odlare och bidra till nya arbetstillfällen. Intresset för och efterfrågan på växtproteiner är stort i Sverige”.
Joakim Bratell, VD på Toppfrys

Åkerbönan används främst som djurfoder. Goda möjligheter och stort intresse finns för att använda bönan även som livsmedel. Redan idag ser vi produkter på marknaden innehållande olika typer av bönor: snacks, färdigmat, ”spreads” och pasta. Projektet kommer fylla behovet av mer kunskap om odling och beredning för att kunna garantera kvalitet och leveransprecision inför lansering av nya produkter på marknaden.

”Att arbeta med grönskördade bönor är något nytt och spännande för oss odlare. Då erfarenhet finns från både ärtodling för infrysning och åkerbönor till mogen skörd, finns goda möjligheter att lyckas.”
Björn Roland, styrelseledamot i Västra Sveriges Konservväxtodlarförening

”Inom ramen för projektet kommer vi att under 2020-2022 genomföra sortförsök, odlingsförsök och sensoriska tester av åkerböna. Vi kommer även titta närmare på vilka tekniklösningar som finns på marknaden för skörd, transport, förbehandling och infrysning, samt undersöka vilket intresse och vilka möjligheter det finns för förädling av andrasortering och restprodukter ifrån åkerbönorna.”
Thomas Börjesson, projektledare på Agroväst

Projektet möjliggörs genom finansiering från Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen Västra Götaland.
I projektet medverkar Agroväst, Columella Innovation, Gröna Klustret Nuntorp, RISE, Toppfrys och Västra Sveriges Konservväxtodlarförening


För mer information kontakta:
Thomas Börjesson, Agroväst
Projektledare
www.agrovast.se/eu-projekt/gronskordade-bonor/

 

   

Gröna Möten arrangerar digitala möten

"Vi vill erbjuda vårt nätverk av företagare inom de gröna näringarna en möjlighet till dialog med experter och andra företagare även nu i en tid då det finns begränsningar i hur vi genomför fysiska möten. Gröna Mötens digitala mötesplats bygger fortsatt på att det ska vara lokalt, enkelt och med aktuella teman", berättar Ulrika Åkesson, projektledare Gröna Möten. Två evenemang finns redan nu uppe och kommer hållas under maj månad. Dessa riktar sig framför allt till småskaliga livsmedelsproducenter och berör hur företagare navigerar för framtiden under coronatider. 13 maj är det fokus på aktuella affärer inom offentlig verksamhet. Är du nyfiken på hur du tar nästa steg och hur du lyckas med leveranser till skola, äldreomsorg och skola? 20 maj handlar dialogen om hur vi hanterar kompetensförsörjningen på sikt när vi tvingas korttidspermittera eller när kompetensen inte finns tillgänglig på grund av reserestriktioner.

De digitala mötena görs enkelt via Teams. Gröna Möten kommer erbjuda fysisk plats och uppkoppling i Skara och Länghem för de som önskar. Ulrika påminner om att Gröna Möten har en beredskapsplan och håller sig kontinuerligt uppdaterade om smittspridningsläget gällande corona-viruset. Evenemangen riskbedöms i enlighet med Folkhälsomyndighetens riskbedömningstabell för evenemang. Hänsyn tas även till genomförbarhet utifrån lokala förutsättningar vid varje enskilt evenemang. 

Läs mer om Gröna Mötens evenemang på Facebooksidan eller på webbsidan.
Säkra att du får uppdaterad aktuell information genom att prenumerera på Gröna Mötens Nyhetsbrev

Välkomna till Gröna Möten!

Ulrika, Madeleine, Ann och Caroline

Om Gröna Möten

Gröna Möten har till uppdrag att sprida kunskap baserat på aktuell forskning och ny teknik. Detta i dialog mellan forskare, företagare och intressenter inom de gröna näringarna. Gröna Möten samverkar med en rad aktörer inom de gröna näringarna och lägger stort fokus vid de lokala möjligheterna och aktuella behoven hos yrkesverksamma företagare.
Gröna Möten drivs av Agroväst Livsmedel i Skara. Gröna Möten Skaraborg finansieras av Sparbanken Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund. Gröna Möten Sjuhärad finansieras genom Leader Sjuhärad med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Just nu genomförs en förstudie i Halland där vi bygger för framtida samverkan i att sprida viktig kunskap för ett hållbart lantbruk och förädling. Förstudien finansieras av Region Halland och LRF.

 

Gröna Möten arrangerar digitala möten

“Vi vill erbjuda vårt nätverk av företagare inom de gröna näringarna en möjlighet till dialog med experter och andra företagare även nu i en tid då det finns begränsningar i hur vi genomför fysiska möten. Gröna Mötens digitala mötesplats bygger fortsatt på att det ska vara lokalt, enkelt och med aktuella teman”, berättar Ulrika Åkesson, projektledare Gröna Möten. Två evenemang finns redan nu uppe och kommer hållas under maj månad. Dessa riktar sig framför allt till småskaliga livsmedelsproducenter och berör hur företagare navigerar för framtiden under coronatider. 13 maj är det fokus på aktuella affärer inom offentlig verksamhet. Är du nyfiken på hur du tar nästa steg och hur du lyckas med leveranser till skola, äldreomsorg och skola? 20 maj handlar dialogen om hur vi hanterar kompetensförsörjningen på sikt när vi tvingas korttidspermittera eller när kompetensen inte finns tillgänglig på grund av reserestriktioner.

De digitala mötena görs enkelt via Teams. Gröna Möten kommer erbjuda fysisk plats och uppkoppling i Skara och Länghem för de som önskar. Ulrika påminner om att Gröna Möten har en beredskapsplan och håller sig kontinuerligt uppdaterade om smittspridningsläget gällande corona-viruset. Evenemangen riskbedöms i enlighet med Folkhälsomyndighetens riskbedömningstabell för evenemang. Hänsyn tas även till genomförbarhet utifrån lokala förutsättningar vid varje enskilt evenemang. 

Läs mer om Gröna Mötens evenemang på Facebooksidan eller på webbsidan.
Säkra att du får uppdaterad aktuell information genom att prenumerera på Gröna Mötens Nyhetsbrev

Välkomna till Gröna Möten!

Ulrika, Madeleine, Ann och Caroline

Om Gröna Möten

Gröna Möten har till uppdrag att sprida kunskap baserat på aktuell forskning och ny teknik. Detta i dialog mellan forskare, företagare och intressenter inom de gröna näringarna. Gröna Möten samverkar med en rad aktörer inom de gröna näringarna och lägger stort fokus vid de lokala möjligheterna och aktuella behoven hos yrkesverksamma företagare.
Gröna Möten drivs av Agroväst Livsmedel i Skara. Gröna Möten Skaraborg finansieras av Sparbanken Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund. Gröna Möten Sjuhärad finansieras genom Leader Sjuhärad med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Just nu genomförs en förstudie i Halland där vi bygger för framtida samverkan i att sprida viktig kunskap för ett hållbart lantbruk och förädling. Förstudien finansieras av Region Halland och LRF.

 

Rapsolja – ett smakfullt och hälsosamt fett

Svensk raps är en unik källa till hälsosamt fett, särskilt den kallpressade oljan som innehåller högre andel av hälsosamma omättade fetter än samtliga av våra vanligaste importerade vegetabiliska oljor till exempel olivolja och solrosolja. Den är dessutom en bra källa till Omega 3 och 6. Rapsolja kan vara kallpressad eller varmpressad. Vid varmpressning värms fröet upp och nästan 100% av oljan i fröet utvinns. Vid kallpressning får man ut cirka 60%, vilket ger ett högre pris till konsument. Genom kallpressning bevaras mer vitaminer och antioxidanter. I kallpressad olja bevaras också oljans smakprofiler: t.ex. neutral, nötig och blommig.

Rapsodling ger god avkastning

Odling av raps och förädling till rapsolja är en bred och viktig näring i Sverige där rapsodlingen uppgår till 100 000 hektar per år. Den utgör någonstans mellan 1-2% av oljeväxtodlingen inom EU. Importerad rapsolja finns i stor mängd i Sverige som ingående råvara i olika fettblandningar. Frankrike och Tyskland har dominerat marknaden med omkring 40% av den odlade arealen inom EU. I Land Lantbruk i april 2020 kunde vi dock läsa att man i dessa länder upplevt ökande problem med skadedjurstryck och växtföljdssjukdomar, t.ex. klumprotssjuka, p.g.a. att man återkommer för ofta med raps i växtföljden. Fredrik Tidström, Växtab, menar att i Sverige har vi hittills varit bra på att hålla sex fria år mellan kålväxterna, där raps ingår. Trots mildare klimat har vi fortfarande goda förutsättningar att odla raps och vi ser ökat skördeutfall.

Samarbete för jämnare kvalitet

Nicklas Lundberg, Skeby Gårdar, menar att avsättningen för rapsolja i Sverige och även för export är god, framför allt för den ekologiska rapsoljan. “På Skeby Gårdar vill vi bättre förstå varför oljan varierar i smak, framför allt den mer hälsosamma, kallpressade rapsoljan. Idag är den kallpressade rapsoljan i butik i princip uteslutande av svenskt ursprung och användandet av rapsolja över lag ökar”.
Skeby Gårdar i Skaraborg tillsammans med Gunnarshögs Gård i Skåne har initierat ett utvecklingsprojekt “Bättre kvalitet och ökad hållbarhet på svensk rapsolja” för att öka kunskapen om hur odlingen av raps påverkar rapsoljans smak. Detta för att styra mot en jämnare kvalitet på svensk rapsolja. Projektet ska under tre år undersöka hur smaken påverkas av odlingsförhållanden, råvarubehandling, lagring, marktyp och förädlingsprocess.
“Skördetidpunkt, andel ogräs och torkningsmetod är variabler som vi bedömer har störst påverkan på hur rapsoljan smakar, men vi vill verifiera detta i projektet” , förklarar Thomas Börjesson, forskare vid Agroväst i Skara som också deltar i projektet . Det drivs som ett samarbetsprojekt inom livsmedelsstrategin med RISE som projektägare. I projektet ingår ett antal fältförsök som kommer följas från sådd till pressning. En mängd data kommer att samlas för varje fält och senare kopplas till kvalitetsbedömning av en tränad smakpanel vid RISE i Göteborg. “De flyktiga ämnena som bidrar till rapsoljornas doft och smakprofil kommer också att identifieras för att utvärdera vilka kemiska ämnen som kan kopplas till rapsoljans karaktär”, berättar projektledare och aromkemist Patrik Libander.

Men innan det är dags att smaka av den guldgula oljan är det många timmar i fält för att bedöma och följa bestånden, ett arbete som i Skaraborg utförs av Växtabs Fredrik Tidström. “I Skaraborg är det två gårdar som ingår i försöket. Fälten ska skördas vid två olika tillfällen för att jämföra skördetidpunktens betydelse för smaken”, berättar Fredrik Tidström. Fälten har olika jordarter och jämförande fält finns även i Skåne där Erik Nillsson, Gunnarshögs Gård, gör motsvarande bedömningar i fält.

Instruktioner för tröskning och torkning

Målsättningen är att med ökad kunskap ska odlarna ges tydligare instruktioner för tröskningstidpunkt och torkning för att få en jämnare smak på slutprodukten. “Det är verkligen viktigt för oss som profilerar vårt varumärke som en kvalitetsprodukt att fördjupa våra kunskaper i vad som ger rapsoljan dess olika smakprofiler”, avslutar Nicklas Lundberg.

Läs mer om projektet här >>>

 

Ulrika Åkesson, Agroväst
Text och bild

 

Finansiella stöd för småföretagare

Ibrahim Baylan, Sveriges näringsminister, inledningstalade vid Västsvenska Handelskammarens webbinarium 3 april om de senaste stödpaketen för små och medelstora företag: “Vi lever i ett svårt läge med fortsatt osäkerhet om vilket intäktsbortfall coronakrisen kommer orsaka”. På frågan om vi är på väg in i en depression svarade han: “Jag är väldigt orolig. Idag är det omöjligt att svara på det. Nyckeln nu är att genom utökad test av människor skapa trygghet bland befolkningen i takt med att vi får vetskap om andelen immuna mot coronaviruset, både i Sverige och utanför våra gränser”. Moderator Åsa Vikner, Västsvenska handelskammaren med ansvar för kompetensförsörjning, redogjorde för en enkät som genomförts där 200 små- och medelstora företag fått frågan om vilka stödåtgärder som ger mest nytta i rådande läge. “Vi har vänt oss till företagare med 1-10 anställda och det är helt klart tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften som gruppen sett som viktigast”. Näringsministern menar att just den åtgärden ger näringen ett tydligt besked som också ger omedelbart effekt.

Tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften innebär att man under perioden mars-juni 2020 som företagare med anställda endast betalar ålderspensionsavgiften på 10,21%. Nedsättningen gäller för upp till 30 anställda per företag och upp till en lönesumma om 25 000 kronor per anställd och månad. I praktiken innebär det för arbetsgivaren en skattelättnad på max 5 300 kronor per anställd och månad. Egenavgifterna sätts ned på motsvarande sätt.

Statligt företagsakut

Företagare går igenom en tid med hårt ansträngd likviditet som följd av minskade intäkter. Som stöd till banker då trycket är högt från företagen om nya kreditprövningar går nu staten in med ett kreditgarantiprogram där banken tar 30% av risken, staten 70%. Det är ett riktat stöd till företag, exklusive finansiella näringar, som drabbats negativt av pandemin. Företaget måste visa en tappad omsättning på minst 20%, orsakad av coronakrisen. Kreditgarantin gäller perioden mars-juni 2020 och max kan 75 miljoner beviljas per företag. Kreditgarantin begränsas till max 25% av omsättningen 2019 eller två gånger löneunderlaget. Löptiden är upp till tre år med 12 månaders fria ränteinbetalningar. Kreditgarantin avser nya lån och staten kommer ta ut en avgift (ca 0,5-1%) som sätts utifrån bedömningskriterier om företagets styrka. Företag ska vara livskraftiga företag, en bedömning som görs av banken. Den bygger på hur företaget såg ut innan pandemiutbrottet 2019. Det görs också en bedömning av vilka förutsättningar företaget har att utvecklas positivt efter krisen.

Är det ett stöd som bidrar till minskad kostnad för företagen som beviljas lån enligt den statliga företagsakuten? Skattejurist Marcus Taler, Ernst & Young, menar att räntan på dessa lån kommer vara mer förmånliga trots den statliga avgiften som tillkommer. Men som med alla lån, det är något som företaget ska kunna betala tillbaka. Det behövs en plan för hur man som företagare tänker hantera coronakrisen även på lite längre sikt, menar han. Han poängterar också att dessa lån kräver säkerhet på samma sätt som vid ordinarie kreditprövningar.

Rabatt på hyror

Ytterligare en åtgärd som stöd för små- och medelstora företagare är hyresstödet till företag i utsatta branscher. 5 miljarder är avsatta för hyresstöd. Konkret innebär det att staten går in med stöd motsvarande 50% av den fasta hyran under andra kvartalet, alltså perioden 1 april-30 juni 2020. Tillvägagångssättet är att hyresvärden söker retroaktivt subvention hos Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsen Västra Götaland som har det nationella ansvaret för det nya stödet. De sektorer som regeringen pekar ut som utsatta branscher är till exempel sällanköpshandel, hotell, restaurang.
Läs mer om hur du som fastighetsägare söker kompensationen här >>>

Återbetald skatt och årsmoms

Det finns ytterligare två stöd som framför allt riktas till enskilda firmor, privatpersoners handelsbolag. Det finns nu möjlighet att begära tillbaka skatt som betalats in för 2019 och betala in den senare eller kvitta den mot framtida förluster. Detta är möjligt att göra via periodiseringsfonden upp till en miljon kronor. Det blir alltså möjligt att använda periodiseringen i “omvänd ordning”.
Företagaren har sex år på sig att antingen skatta eller kvitta på förluster, ingen ränta tillkommer. Staten ger också möjlighet att lägga företaget vilande under 2020 utan att tillräknas regeln om att företag endast för läggas vilande en gång under fem år. Slutligen gav webbinariet information om att Staten ger småföretag anstånd med årsmoms, en regel som träder ikraft först 8 april, men gäller även retroaktivt. Tipset från skatteexperter i webbinariets panel är att se till att göra ditt bokslut färdigt och deklarera så snart du kan. Detta ökar dina förutsättningar att snabbare ta del av åtgärderna.

Skatteverket har samlat information som är viktig för dig som företagare att känna till i samband med det nya coronaviruset. Du kan läsa mer här >>>.

Det finns en sammanfattande skrift utgiven av regeringen som beskriver de stöd som nämns i denna nyhetsnotis. Du kan läsa den här >>>.

Ulrika Åkesson, Agroväst Gröna Möten

Kunskapsspridning i coronatider

– Möten med andra företagare, även från helt andra branscher, utvecklar mig som mindre företagare inom lantbruket.
– Lantbruksnäringen är mottaglig för fler digitala lösningar, vi kommer att resa mindre framöver.
– Fysiska möten är viktiga, då kommer de som verkligen är intresserade och det är dem man vill träffa.

Detta är några röster från de gröna näringarna i Västra Götaland. Gröna Mötens Madeleine, Caroline och Ulrika har ringt runt till företagare för att höra hur de söker kunskap och information i coronatider, när många fysiska träffar skjuts på framtiden. “Gröna Mötens fokus på det fysiska mötet kommer av att målgruppen gillat upplägget att sprida kunskap i dialog med näringen. Det rådande läget innebär såklart en utmaning för oss och det är viktigt att lyssna in hur företagarna själva upplever situationen och behovet innan man rusar fram och ändrar inriktning”, säger projektledare Ulrika Åkesson.

Lyssna på poddar och inspelade föredrag

På frågan hur Gröna Möten ska fortsätta att ge stöd till gröna näringar får vi bland annat svaret att: “Stanna inte upp, självklart behöver vi ta hänsyn och följa regler, men det är viktigt med aktiviteter som rör livsmedelsproduktion”. Företagare vi talat med säger att nu är det viktigt att vara rustad när det vänder, både vad gäller produktion och kunskapsspridning.
Samtidigt finns röster som säger att nya lösningar kommer att födas ur det vi nu erfar, vi lär oss till exempel att hålla effektiva möten on-line. Möjligheten att genomföra utomhusaktiviteter eller studiebesök i mindre grupp lyfts också fram. Av de digitala alternativen verkar poddar vara något som flera kan tänkas sig att testa för att inhämta ny kunskap inom konkreta tema-områden. För yrkesverksamma lantbrukare med vårbruk i sikte är webbaserade lösningar inte lika intressant. Men självklart skiftar både behov och intresse i den breda grupp som företagare inom de gröna näringarna utgör.

“Vi tar till oss det som representanter från näringen tar upp och kommer inte att göra några stora förändringar i Gröna Mötens grundkoncept. När vi nu flyttar fram flertalet av våra evenemang kommer vi istället att förmedla föredrag och kunskapsbärande inslag som finns på film och i poddar, flera av dem från tidigare evenemang inom Gröna Möten”.

Vill du ta del av aktuell forskning och ny teknik genom Gröna Möten under coronatider? Prenumerera på vårt nyhetsbrev genom att registrera dig här >>>.
Det är kostnadsfritt och tillgängligt för alla. Du kan också följa vår Facebooksida där vi lägger upp intressanta länkar till föredrag, poddar och nyhetsnotiser.

Gröna Möten hälsningar,

Madeleine, Caroline och Ulrika
Agroväst

Information om Gröna Möten

Gröna Möten, som drivs av Agroväst, sprider kunskap baserat på aktuell forskning och ny teknik. Fysiska evenemang riktade till gröna näringar arrangeras i Skaraborg genom finansiering från Sparbanken Skaraborg och Skaraborgs kommunalförbund, i Sjuhärad genom medel från Leader Sjuhärad. Just nu genomförs en förstudie i Halland för att utreda möjligheten att använda Gröna Möten som verktyg i satsningen inom Livsmedelsprogram Halland. Förstudien finansieras av LRF och Region Halland.