Månadsarkiv januari 2020

Vägen framåt är mellangrödor

Marken är en begränsad resurs som vi vill kunna fortsätta bruka med lönsamhet och god avkastning. I monokulturella odlingssystem uppstår problem i form av jord- och vattenerosion, markpackning och minskad mullhalt. Vilken betydelse har jordhälsa för bördighet och hög avkastning? Sara Singla, lantbrukare och rådgivare från södra Frankrike, ger sitt perspektiv utifrån familjejordbrukets 40 års odlingssystem utan plöjning: “Se inte tillbaka och undra ‘varför’, utan rikta blicken framåt och säg ‘varför inte’?” Hon presenterar många konkreta exempel på hur man, oavsett jordart, kan skapa förutsättningar för ett rikare liv under markytan. Huvudbudskapet är – investera i mellangrödor! Jay Fuhrer, Menoken
Läs Mer…

Gröna Möten presenteras vid Framsteget 2020

Inom Livsmedelsprogram Halland arrangeras årligen Framstegsdagen. Framsteget 2020 arrangeras för att ge möjlighet till nätverkande och inspiration med syfte att synliggöra Halland som matregion. Årets program har ett sjömatstema och hålls passande nog på Tiraholms Fisk i Unnaryd. Flera föredrag som visar på innovation gällande produkter och affärsmodeller har fisk som råvara. Moderator för dagen är Helena Kurki som på olika sätt varit delaktig i utvecklingen av Livsmedelsprogram Halland. Ulrika Åkesson och Madeleine Vendel, Gröna Möten Gröna Möten kommer presenteras som koncept för hur man i Skaraborg och Sjuhärad framgångsrikt satsat på det fysiska mötet för spridning av aktuell forskning
Läs Mer…

Dags att lägga om svampstrategi i växtodlingen

Denna vinter kan verkligen jämföras med Skottlands mildare och mer regniga klimat. Vad innebär ett förändrad svenskt klimat för oss som odlare i södra Sverige? “Kombinationen av ett klimat i förändring och miljöåtgärder i form av utfasning av växtskyddspreparat parallellt med att nya verkningsfulla substanser godkänns ställer krav på både den enskilde lantbrukaren och rådgivare. FRAC-kartan är ett verktyg som kan ge oss stöd i att bättre förstå hur olika aktiva substanser verkar i säsong och i kombination med andra”, säger Hans Alvemar, Soyl. Effektivt med samlad kunskap på en plats Soyls ursprungliga verksamhet finns i Storbritannien och Hans Alvemar
Läs Mer…